Page 2 - Sunwind Hovedkatalog 2018
P. 2

SUNWIND
   SUNWIND     Enjoy your spare time
     Vi bryr oss om din fritid og tilbyr et helt konsept med løsninger            25 år
     som gjør at det eneste du trenger å tenke på i fritiden – er å
     nyte. I en stressende hverdag er det viktig å nyte de øyeblikke-
     ne fritiden gir, enten du er på påskeferie på hytta, weekendtur
     med båten, eller ønsker å kose deg med gode venner i hagen.
     Siden 1993 har vi levert trygge produkter med funksjoner og
     fordeler du kan stole på. Sunwind er en komplett leverandør av
     løsninger for en mer komfortabel fritid. Enjoy your spare time!
     Se etter disse symbolene i katalogen:

          Produkter spesielt egnet i båt

       Produkter spesielt egnet på hytta
                               Sunwind – from the home of the Northern light
       Produkter spesielt egnet i campingvogn/bobil
                               Det dansende, klare nordlyset trer frem av kollisjoner mellom elek-
       Produkter spesielt egnet i hagen        trisk ladede partikler fra sola som treffer jordens atmosfære. Nord-
                               lyset, også kjent som «the green aurora» kan sees over magnetiske
     Kvalitet og Kompetanse               poler av den nordlige og sørlige halvkule. Elektronene og protonene
     Kvalitet og kompetanse er verdier vi setter høyt. Når du kjøper  fra solen bæres mot jorden på solarvinden – Sunwind!
     en vare merket Sunwind kan du være trygg på at produktet har  Solvinden er opphavet til nordlyset og vårt varemerke, på samme
     vært gjennom strenge kvalitetskontroller. Vi tror også at du  måte som solen er opphavet til alt liv, og til energien du produserer
     som hytteeier vil ha stor glede av å treffe på forhandlere med  med ditt solcellepanel. Når fotonene treffer solcellepanelet frigjøres
     god produktteknisk kompetanse, som kan gi deg råd til valg  elektronene i panelet og strøm skapes. Elektrisk strøm er nettopp
     og dimensjonering av produkter. Opplæring av forhandlere står  elektroner i bevegelse. Nordlyset lyser opp vår nye Sunwind-logo
     derfor alltid i høysetet hos Sunwind!        som et symbol på vårt fokus på miljø og produkter og løsninger for
                               fornybar energi. Vi ønsker at neste generasjon skal få nyte fritiden
                               på hytta i frisk fjelluft slik vi har gjort det.                                Gylling Group of Scandinavia est 1912
                                Gylling brings technological innovation into business
   2 2
   1   2   3   4   5   6   7