Art.nr 102306—

Solcelleanlegg Grid 6kW Hyttepakke

Dette Grid 6kW solcelleanlegget passer for deg som ønsker å knytte hus eller hytte til strømnettet og sende overskuddsstrømmen tilbake til strømleverandøren din.
79 990,-
Legg i handlekurv Klikk og hent

Ikke på hovedlager

Legg til i sammenligning
Beskrivelse

Dette Grid 6kW solcelleanlegget passer for deg som ønsker å knytte hus eller hytte til strømnettet og sende overskuddsstrømmen tilbake til strømleverandøren din.

Nå kan du enkelt bidra til det grønne skiftet ved å installere denne 6kW solcellepakken på ditt tak, enten hjemme eller på hytta. Ved å installere solcellepanel på hus- eller hyttetaket vil du kunne produsere fornybar strøm som du benytter selv, mens den strømmen som ditt anlegg produserer men du ikke benytter, sender du tilbake til strømnettet. På den måten kan noen andre benytte den strømmen ditt miljøvennlige solcelleanlegg har produsert når du selger overskuddsstrømmen tilbake til strømleverandøren din. Du kan søke om økonomisk støtte av Enova både for nett-tilknyttet solcelleanlegg på hytta og hjemme (les mer senere i teksten).

Er hytta tilknyttet strømnettet, vil denne pakken være ideell å montere. De dagene du er på hytta kan du benytte strømmen ditt eget anlegg produserer, og bli en ekstra miljøvennlig hytteeier. Når du ikke er på hytta vil anlegget likevel produsere strøm (avhengig av solforhold), og denne strømmen sendes tilbake til strømnettet.

Det samme gjelder for deg som ønsker å montere anlegget på hustaket hjemme. Pakken er modulbasert slik at du enkelt kan utvide den ved behov, for eksempel om du skulle ha plass til eller ønske om enda flere solcellepaneler på taket.

Du blir en småskala "strømprodusent", og strømleverandøren kjøper strømmen tilbake fra deg. For folk flest vil dette bety en lavere og mer forutsigbar strømregning totalt, spesielt i en tid hvor strømprisene er antatt å øke mye i årene fremover.

  • God langsiktig investering
  • Pakke tilpasset bruk i norske forhold
  • Pakken er modulbasert og kan enkelt utvides ved behov
  • Selg den fornybare overskuddsstrømmen tilbake til strømselskapet
  • Få økonomisk støtte av Enova til anskaffelse av anlegget


Om solcelleanlegg Grid 6kW for hytter og hus
Denne pakken må sees på som et forslag til oppsett og priseksempel. Pakken er priset med fester for papp/shingeltak. Det benyttes andre fester til for eksempel takstein.

Krav til snølast vil variere med hvor i landet installasjonsstedet befinner seg og dette vil derfor påvirke antall skinner og festepunkter under panelene.

Enova gir i dag også støtte til hytter på lik linje med boliger så noe av investeringskostnaden får man igjen. Vi oppfordre alle til å sjekke Enova sine hjemmesider om til enhver tid gjeldende støtteordning da denne kan variere fra når denne teksten er trykket.Pakken består av:

Sunwind Grid 300W solcellepanel (60 celler)
20 stk 300W 60 cellers sorte monokrystalinske paneler av svært høy kvalitet og med 25 års garanti på produksjon.


Gridinverter INVT 6 kW

Ett stk grid inverter som transformerer DC strømmen fra solpanelene til AC nettspenning i huset. Denne har integrert nettverkskort og kan knyttes til internett for gratis «hjemmeside» der man kan følge med på gjeldende produksjon og produksjon gjennom året. Enheten styrer også strømretningen.

Solfix skinner og takfester (papp/shingel/tretak)
Monteringsmateriell for montering av panelene med maks snølast 250kg/m2.

Sikkerhetsbryter DC 25A/2pol til solpanel
Ett stk sikkerhets bryter og 20m med kabler fra solpanelene til grid-inverteren.

Installasjon og evt ekstra tilkoblingsmateriell vil tilkomme i hvert enkelt installasjonstilfelle.


Pakkepris med Enova-støtte
Eksempel på pakkepris med støtte fra Enova:

Pakkepris 79990.-
- Enovastøtte 15000.-
Sum investering 64 990,-

Instatallasjon kommer i tillegg. Pris vil avhenge av taktype og taktekke.

Hva får jeg i støtte?
Du kan få 35% av totalkostnaden du har dokumentert inkludert mva., i pengestøtte fra Enova. Dette gjelder inntil 10 000 kroner - 7 500 kroner etter 1. april 2020 - for et produksjonsanlegg og 1 250 kroner ekstra per kW installert effekt opptil 15kW.

Totalt kan du få inntil 28 750 kroner i pengestøtte av Enova. Etter 1. april 2020 kan du totalt få inntil 26 250 kroner i støtte.

Slik fungerer anlegget
Solpanelene produserer noe strøm så lenge det er dagslys men best produksjon får man i direkte sollys. Hvis man har høyere forbruk enn det som produseres hentes resten av behovet fra nettet, dette styres av grid inverteren. Produserer man mer enn det man bruker vil overskuddskraften sendes ut på nettet. Denne strømmen registreres av den smarte måleren i sikringsskapet og strømleverandøren din vil avregne dette mot faktura. Den beste avkastningen får man på installasjon der man bruker det aller meste av det man produserer selv. Dette fordi man ikke bare sparer på kWt prisen men også skatter, avgifter og nettleie på denne strømmen. Strømmen man leverer ut på nett får man mindre for og satsen på dette avhenger av avtalen du får med ditt nettselskap.

Slik monteres anlegget
Panelene bør plasseres syd eller sydvest vinklet mot solen. Dess riktigere vinkel på solen dess høyere produksjon. Alle panelene seriekobles noe som betyr at man bør unngå delvis skyggelegging fra piper, utstikk fra arker etc. Hvis man ligger i snørike områder bør ikke takvinkel være under 30 gr om man ikke enkelt kommer til for å børste av panelene. Ligger de helt nedsnødd vil de ikke produsere noe.

Alle panelene må få like lysforhold, noe som betyr at de må vende samme vei på samme tak eller veggflate. Det er også mulig å montere panelene på vegg om man har god nok plass til dette. Eksempelvis vil tapet i årsproduksjon på en loddrett vegg på østlandet være ca 20% i forhold til 33grader helning på tak.

Hva produserer et slikt anlegg
Ved eksakt kjennskap til GPS-koordinatene vil vi kunne gjøre en eksakt beregning.Forenklet kan man si at anlegg som er optimalt montert vil produsere installert effekt x 1000.

Eks.: 3000W installert effekt produserer ca 3000 kwt gjennom ett år. Dette vil være ganske typisk for sør og Østlandet. Vi sier da at faktoren er «1». Lengre nord, eller vest der det er mye fuktighet i luften som hindrer full solinnstråling vil årsproduksjonen reduseres noe og årsoptimal vinkel på panelene vil også endres med breddegraden.

Forenklet vil områder lengst nord og langt vest få en faktor på 0,7. 3000kWt * 0,7 = 2100 kWt forventet årsproduksjon. I Midt-Norge, for eksempel i Trønderlag, vil faktoren være ca 0,8 som gir forventet årsproduksjon på samme anlegg på 3000kWt * 0,8 = 2400 kWt.

Hvordan bruke mest mulig av egenprodusert strøm
Vi gir gjerne råd og tips i forbindelse med installasjon. En vellykket installasjon ligger ikke bare i kvalitet og størrelse på panelene, men hvordan du som bruker utnytter produksjonen og forbrukerene i huset eller hytta.

Som tommelfingerregel er det fornuftig å prioritere forbruker som trekker jevnt hele året, men som ikke skrues av når produksjonen er som best (sommerstid). Dette kaller vi å gjøre huset «smart». Grid-inverteren er for eksempel ferdig forberedt til at den kan styre varmtvannsberederen slik at den bare får strøm når solanlegget produserer strøm. På plasser der anlegget kanskje ligger nedsnødd deler av vinteren vil installatør enkelt kunne sette inn en bryter som overstyrer dette til for eksempel somm/vinterbruk.

Har du varmepumpe, egne varmekurser, vaskemaskin etc er dette også ting som kan styres smartere enn om man ikke har noen styring i det hele tatt.