Nett-tilknyttet solstrøm

Nå kan du bli din egen strømprodusent! Ved å installere solcellepaneler på ditt hustak kan du produsere din egen, miljøvennlige strøm. Den strømmen du ikke forbruker selv, kan du sende tilbake til nettet og få betalt for - akkurat som en ordinær kraftleverandør. For folk flest vil det å produsere strøm til eget forbruk, og selge overskuddsstrømmen tilbake, bety en lavere og mer forutsigbar strømregning totalt, spesielt i en tid hvor strømprisene er antatt å øke mye i årene fremover.

Bidra til det grønne skiftet ved å installere et nett-tilknyttet solstrømanlegg på ditt tak, enten hjemme eller på hytta. Vi gir gjerne råd og tips i forbindelse med installasjon. En vellykket installasjon ligger ikke bare i kvalitet og størrelse på panelene, men hvordan du som bruker utnytter produksjonen og forbrukere i huset eller hytta.