Hva er en kraftpakke?

3. februar 2020

De fleste som velger å investere i en kraftpakke ønsker seg ”strøm på hytta” (230 volt). Det å kunne benytte samme apparater som hjemme gjør livet enklere for mange og øker komforten på hytta. Man behøver ikke lenger ta hensyn til forskjellige kabeldimensjoner, 12 volt lyspærer, spesielle lamper og annet spesialutstyr hyttefolket med tradisjonelle solstrømanlegg er vant med.

Noen steder i landet er kanskje hytta plassert slik at tilknytning til el-nettet er for kostbart eller rett og slett umulig. Andre ser verdien av en kraftpakke fordi nettleie og hyttestrøm ofte forbindes med høye faste utgifter.

Flere steder i landet ser man også verdien av en kraftpakke der fremføring av nettstrøm medfører store inngrep i naturen og lager stygge sår som tar lang tid å lege.
 

Oppvarming
I Norge er vi vant til at det ikke er noen begrensing i hvor mye strøm vi kan bruke hjemme. Når man kjøper en kraftpakke er all energien du har tilgjengelig lagret i batterier, og når disse er tomme må de lades igjen, enten fra sol og vind eller fra et aggregat.

Ved forbrukstopper kan det være nødvendig å kjøre et aggregat for å kunne matche forbruket. Fordi man har en begrenset mengde energi tilgjengelig, er det dumt å benytte strømmen til apparater som ikke utnytter denne energien effektivt. Dette gjelder da særlig varmekabler og generell elektrisk oppvarming. Varme i forbindelse med tining av rør til vanntilførsel vil fungere greit da strømtrekket er begrenset.

Se alle kraftpakker 230 volt her!

For oppvarming av hytta bør man heller satse på alternative kilder som parafin, ved, pellets eller gass. De større pakkene kan benyttes til drift av sirkulasjonspumper i systemer for vannbåren varme der oppvarmingskilden ikke er elektrisk.

Klikk her for å lese mer om oppvarmingsmuligheter på hytta.

Overvåk anlegget med egen app
Hvis du har Internett på hytta eller tenker å gå til anskaffelse av det, er mulighetene for overvåkning av kraftpakken mange. Du kan kontrollere og overvåke anlegget med en egen app, styre anlegget hjemmefra og lese av alle data om tilstand, ladning fra sola og historikk.

Har du ikke internettdekning på hytta kan du fortsatt avlese og styre anlegget ved å taste anleggets IP-adresse rett i nettleser på nettbrett eller smarttelefon når du er på hytta.

Klikk her for å lese mer om bruksområdene til en kraftpakke.

Trådløs styring
Trådløs styring gir god kontroll og gjør installasjonen langt enklere da kabling mellom anlegget og hytta begrenses til kun en hovedkabel for strømleveranse. Sett "stilletider" for aggregatdrift, natt eller dag med ønskede klokkeslett.

All informasjon er lett og avlese og man behøver ingen utdannelse innen elektro for å forstå innviklede forkortelser.

Slik virker en kraftpakke
Batteriene er selve hjertet i anlegget. All strømmen som er lagret i disse er det du har til rådighet under oppholdet. Dimensjoneringen av en pakke starter derfor som oftest med batteriene. Forventet forbruk og batteribank bør stå i forhold til hverandre. Solpanelenes oppgave er å fylle de igjen og holde de vedlike når du ikke er på hytta.

På godværsdager vil påfyllet være vesentlig fra panelene også under oppholdet. Ladestrømmen reguleres og kontrolleres til det optimale i det som kalles solstrømregulatoren.


Vekselretteren gjør om batteristrømmen, som er lagret som likestrøm, til vekselstrøm slik at du får samme type strøm i kontaktene som du har hjemme. I tillegg har denne enheten en innebygget lader som hurtiglader batteriene ved behov, strømmen henter den fra generatoren.


Lurer du på hva en kraftpakke er? Se denne filmen og få alle svar!

Strømaggregatet er drevet med bensin, dette starter automatisk etter behov. Det kan settes "stilletider" etter eget ønske. Drift av motorer er ikke noe man kanskje setter øverst på ønskelisten på en hytte der stillheten ofte er et viktig moment for hytteopplevelsen. I pakkene benyttes de mest stillegående aggregater som finnes på markedet, i tillegg blir det ekstra støydemping fordi aggregater står plassert i et skap.

Aggregatet vil starte hvis batterispenningen blir uforholdsmessig lav, eller hvis du har behov for mer strøm enn det vekselretteren klarer å levere alene. Systemet kan sammenliknes med en hybridbil, det driftes så effektivt som mulig slik at aggregatet aldri blir stående på tomgang. Hvis aggregatet først starter på overforbruk eller for å assistere vekselretteren vil batteriene samtidig lades. På denne måten blir hver bensindråpe utnyttet til det fulle.

Med systemene medfølger lettleste display som gjør at du kan overvåke anlegget direkte i skapet, over Internett hjemmefra (hvis du har nett på hytta), og du kan lese av og starte/stoppe aggregatet manuelt rett fra nettleser på smarttelefon eller nettbrett.

Enklere blir det ikke!


Fant du denne artikkelen nyttig? 

Del dette:


Anbefalt tilbehør