Kraftpakke: profesjonelle anlegg og UPS

2. februar 2017

Alle våre anlegg er fullverdige UPS systemer og kan benyttes og dimensjoneres som nødstrøm.

Nødstrøm

Det er mange måter å nå et mål på og her finnes det mange muligheter. Der reservekraft ikke er svært prekært og man kanskje behøver kraften umiddelbart etter et strømbrudd i en ukjent periode etter bruddet er det vanlig å løse dette med større dieselaggregater. For anlegg f.eks serverparker, der reservekraft må slå inn umiddelbart uten forsinkelse er en løsning med vekselrettere og batteribank en nødvendighet for at anlegget skal endre strømkilde raskt nok.


I kraftkrevende anlegg der nettstrøm ikke er tilgjengelig, typisk fiskeindustri, offshore, telecom mm er det tradisjonelle at aggregatet går kontinuerlig for å sikre kraftleverans. I enkelte installasjoner har man gjerne også reserveaggregat som går jevnlig som back up for hovedaggregat. For bedrifter med et bevist forhold til CO2/Nox-avtrykk og et miljøvennlig perspektiv vil en løsning med f.eks. litiumbatterier i kombinasjon med aggregat være en mer fremtidsrettet løsning. Korte driftintervaller på aggregatet lader raskt opp batteriene og drivstofforbruk og utslipp vil reduseres drastisk. Vedlikehold på maskineri vil også reduseres i takt med færre driftstimer. Der det er mulighet kan solstrømpaneler med fordel kombineres for å redusere aggregatdrift ytterligere.


Ta kontakt med oss i dag for en gjennomgang av din bedrifts behov.

Hva er en kraftpakke? Se filmen her.


Separat aggregat

LI Ion compact i skap er en skapløsning der man benytter separat aggregat. I skapet er det plass til maks 3 vekselrettere på 10 000VA /48V. Man kan altså konfigurere 1 og 3 fas anlegg med inntil 10000VA pr fase eller koble flere vekselrettere i parallell for økt effekt på en fase. Det er plass til inntil ni batterimoduler på 140A / 7100W i egne brannsikre celler med mulighet for oppvarming av cellene eller kjøling for ekstrem bruk med ekstreme ytelser. Vekten pr batterimodul er kun 65 kg!

Et tenkt oppsett for ekstreme ytelser på en Europall kan f.eks være;
3 x 10 000VA 3 faset strømleveranse
63 KW batteripakke /48V
Ladekapasitet 660A /48V (ladetid ca. 2 timer)
Transfere kapasitet i vekselretter AC 6 x100A = 600A
Egnet aggregat for applikasjonen er en Dieselmaskin på ca. 40kWA

Klikk her for å se profesjonelle aggregater.


Fant du denne artikkelen nyttig? 

Del dette: