Nett-tilknyttet solstrøm

Nå kan du bli din egen strømprodusent! Ved å installere solcellepaneler på ditt hustak kan du produsere din egen, miljøvennlige strøm. Den strømmen du ikke forbruker selv, kan du sende tilbake til nettet og få betalt for - akkurat som en ordinær kraftleverandør. For folk flest vil det å produsere strøm til eget forbruk, og selge overskuddsstrømmen tilbake, bety en lavere og mer forutsigbar strømregning totalt, spesielt i en tid hvor strømprisene er antatt å øke mye i årene fremover.

Bidra til det grønne skiftet ved å installere et nett-tilknyttet solstrømanlegg på ditt tak, enten hjemme eller på hytta. Vi gir gjerne råd og tips i forbindelse med installasjon. En vellykket installasjon ligger ikke bare i kvalitet og størrelse på panelene, men hvordan du som bruker utnytter produksjonen og forbrukere i huset eller hytta.Tre veier til mål
1. Legg inn din adresse i vårt solkart og få en skreddersydd beregning av en løsning til ditt tak. Du velger da type tak, antall paneler du ønsker og får et komplett tilbud fiks ferdig installert på ditt hus! Klikk her for å beregne komplett pris på ditt tak!

2. Vi har satt sammen tre ulike eksempelpakker på 3, 6, og 9 kW. Dette er kun ment som priseksempler og ulike tak vil for eksempel gi ulike fester. Installasjon vil komme i tillegg, men du kan da velge å gjøre dette lokalt. Klikk her for å se alle pakkene!

3. Dersom pakkene ikke passer for deg, kan vi selvfølgelig skreddsy en pakke til dine behov. Klikk her for å fylle ut info- og kontaktskjema!