Nett-tilknyttet solstrøm

Når man installerer solpaneler i et hjem eller et næringsbygg er det vanskelig å lagre all strømmen som produseres. Det finnes hybridanlegg der man lagrer en del av den strømmen man produserer, men det vanligste er at man sender overskuddstrømmen ut på nettet til den opprinnelige strømleverandøren man har. Denne strømmen får man da betalt for på linje med en konvensjonell kraftprodusent. Fordi man gjerne behøver strøm i et hjem når mørket faller på og solpanelene ikke lenger produserer noen strøm må man da kjøpe strømmen tilbake etter behov. På disse sidene vil du finne alt om solstrøm hjemme og nett-tilknyttet solstrøm - enten det er til hustaket hjemme eller næringsbygget du sitter i på jobb.