Vårt arbeid med åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester, og å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Kunnskap om og bevisstgjøring av den enkelte virksomhets ansvar for anstendige arbeidsforhold i sin leverandørkjede og hos sine forretningspartnere er sentralt i formålet. For å oppfylle formålet gis allmennheten tilgang til å få informasjon om hva virksomheten gjør for å sikre anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter i virksomheten og hele leverandørkjeden til virksomheten. Det skal også gis informasjon om hvordan virksomheter håndterer eventuelle negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter.

Sunwind er opptatt av at vår virksomhet skal bidra til arbeidet med å møte FNs bærekraftsmål om anstendig arbeid og økonomisk vekst, og om ansvarlig forbruk og produksjon. Sunwind etterlever åpenhetsloven og de forpliktelser som følger av denne loven.

Vi har gjennomgått våre retningslinjer og kontrakter i senere år, for å sikre ansvarlighet og anstendige forhold hos våre leverandører og samarbeidspartnere. Dette medfører at vår virksomhet også er godt rustet til å etterleve forpliktelsene som Åpenhetsloven pålegger.

I vår virksomhet har administrerende direktør Nils Vøllestad et overordnet ansvar for selskapets prosesser og vurderinger knyttet til åpenhetsloven. Vøllestad vil også være hovedansvarlig for henvendelser som gjelder selskapets informasjonsplikt etter åpenhetsloven.

Dersom du har nærmere spørsmål eller henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan du kontakte oss på post (@) sunwind.no. Vi vil svare på spørsmål innen lovens rammer fra 1. juli 2022.

I Sunwind har vi oversikt over de leverandørkjeder og forretningsforbindelser vi bruker i produksjonen av våre varer og tjenester. For å kunne oppfylle lovens krav til aktsomhetsvurderinger og redegjørelser knyttet til disse vil vi jevnlig vurdere om det er behov for å stille ytterligere krav til våre leverandører eller iverksette andre tiltak. Vi gjennomgår og oppdaterer våre retningslinjer jevnlig, med tanke på potensielle negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter knyttet til vå virksomhet. Dette omfatter retningslinjer internt, men også krav til våre leverandører og forretningsforbindelser.

På bakgrunn av kartleggingen gjennomfører vi de risikoanalyser og vurderinger som loven gir anvisning på.