Sunwind og Bærekraft

Siden Sunwinds oppstart i 1993 har målet vært å være det miljøvennlige alternativet. Hovedfokuset på fornybare energikilder som sol og vind har sørget for at 500.000 nordiske hytteeiere har økt komforten på hytta.
 
Ved bruk av fornybare energikilder har vi spart miljøet for mye. Vi i Sunwind tjuvstartet det grønne skiftet - allerede i 1993 var visjonen om et grønnere Norge, Norden - ja til og med verden, et klart mål. Fellesnevneren for Sunwinds produkter og prosjekter er et brennende miljøengasjement og ønske om å bidra til en fremtid med bærekraftige miljøvennlige løsninger .

Solceller til hyttemarkedet
På begynnelsen av 1990-tallet introduserte Sunwind bruk av solenergi på norske hytter. Bare i Norge har Sunwind solgt over 150.000 Solpanel_batteri.jpgsolcelleløsninger til hytter over vårt langstrakte land. Alternativet ville vært at mange av disse hyttene ble tilknyttet e-verket. Kraftledninger over langstrakte Norge ville betydd en massiv inngripen i naturen med monstermaster som vil ødelegge Norges kulturmiljø for alle fremtidige generasjon. Ved å benytte sol- og vindkraft i tillegg til vannkraft som vi allerede er gode på å utnytte i Norge, lager vi solide bærekraftige miljøvennlige løsninger som naturen vil nyte godt av i all fremtid.

 

Miljøvennlige løsninger på hytta
Det er ikke bare i forhold til solenergi og vindkraft Sunwind har satset på miljøvennlige løsninger: ved å bruke fjernstyringsenheter kan du varme opp hytta når du trenger det uten å forbruke unødig energi. Toalettløsninger basert på kompostering og naturlig nedbrytning sparer miljøet for skadelige utslipp, og med våre vannopplegg for hytter uten strøm øker vi komforten simultant som vi unngår å måtte bygge ut vann og kloakk til enhver hytte på enhver fjelltopp.
 
Returordning med Grønt Punkt, Batteriretur og Renas
Miljøvennlige returordninger er viktige når Sunwind skal ta sin del av ansvaret. Vårt medlemskap i Batteriretur gjør at kunden trygt kan returnere den type batterier vi selger til oss. Noen batterier inneholder tungmetaller som kan være miljøskadelige, og vi unngår å potensielt skade miljøet ved å tilby et returpunkt og gjenvinne det som gjenvinnes kan.
 
Sunwind er medlem av Grønt Punkt. Sammen tar vi miljøansvar for den emballasjen vi bringer til markedet ved å presse all papp og emballasje og gjenvinne dette. Renas er Norges fremste EE-returselskap, og Sunwinds medlemskap gjør oss til et returpunk for alt av elektrisk og elektronisk avfall. Siden Sunwinds oppstart har vi tatt kontinuerlig ansvar for vårt utslipp, energiforbruk og avfall, og vil fortsette å ta ansvar for en miljøvennlig drift.

En trygg og miljøvennlig kyst
Gjennom hele Sunwinds levetid har vi levert flere tusen solcelleanlegg til Kystverkets bøyer, lykter og fyr langs hele norskekysten. Dette har vært økonomisk lønnsomt for samfunnet da vedlikeholdskostnadene er betraktelig redusert og levetiden er blitt vesentlig lengre. Rent hav.jpgDenne merkingen av kysten vår har blitt betydelig tryggere å ferdes i - både for nyttefartøy og fritidsflåten. Fyrlykter ble driftet på oljefyring - blant annet selolje, vedfyring, gass, parafin og primærceller som ble brukt og deretter dumpet. Heldigvis for både samfunn og miljø har tidene endret seg, og vi er i vårt tredje tiår med levering av anlegg driftet på fornybare energikilder til Kystverket.

Fornybare energieventyr
Siden Sunwinds oppstart har vi jobbet hardt og målrettet for en grønnere hverdag. Bredden og variasjonen i alle Sunwind sine prosjekter beviser vårt langvarige og forpliktende engasjement i miljøet.
 
For å nevne noen eksempler har vi:

  • I samarbeid med Husqvarna produsert en solcelledrevet robotgressklipper - denne markerte starten på robotgressklippere som allemannseie.
  • Levert solcelleanlegg og vindkraftverk til den to år lange ekspedisjonen Internasjonal Miljøekspedisjon fra Lillehammer til Nagano
  • Levert nyskapende nett-tilknyttet solstrømanlegg til IKEA/Ikano

 
Internasjonalt samfunnsansvar
For oss i Norden er Sunwind ofte synonymt med hyttemarkedet, da spesielt idéen om strøm på hytta uten e-verket.
 
Som Nordens største aktør innen hytte- og fritidsmarkedet er det naturlig, men det er likevel verdt å merke seg at Sunwind har arbeidet med flere prosjekter i en rekke utviklingsland og tar et nasjonalt og internasjonalt samfunnsansvar.
 
Vi har ved hjelp av solenergi og vindkraft gjort det mulig å drifte skoler i små landsbyer i land som Botswana, Gambia, Tanzania og Kenya. Vi har også levert egenutviklede vaksinekjølere, operasjonslys og generell belysning til helsestasjoner uten strøm i de samme landene.

Et inspirasjonsunivers for deg som elsker hytteliv.
Enjoy your spare time!

15 prosjekter du ikke visste at Sunwind har bidratt til
15 prosjekter du ikke visste at Sunwind har bidratt til
Bli inspirert av oss