Få pengestøtte fra Enova til solceller på taket

1 september 2022

Solceller på taket er en god investering for et grønnere samfunn, men også en relativt stor investering økonomisk. Med pengestøtte fra Enovatilskuddet blir drømmen virkelighet for enda flere - les mer om Enovatilskudd til nett-tilknyttet solstrøm her.

Privatpersoner kan gjennom Enovatilskuddet få pengestøtte til energibesparende løsninger hjemme og på hytta, og et nett-tilknyttet solstrømanlegg - eller solceller på taket - er et av disse tiltakene.

Enovatilskudd for solceller på taket

Enova er eid av Klima- og miljødepartementet, og har som hovedoppgave å jobbe med omstillingen til et lavutslippssamfunn ved å få gode, miljøvennlige oppgaver ut i markedet. Årlig bidrar Enova med over to milliarder kroner til løsninger som bidrar til det grønne skiftet.

Enovatilskuddet er et tiltak hvor privatpersoner kan søke om pengestøtte til å utføre tiltak som gjør boligen mer energieffektiv, enten du ønsker å oppgradere eksisterende bolig eller bygger nytt.

Dette er nett-tilknyttet solstrøm

Nett-tilknyttet solstrøm, eller solceller på taket er et solcelleanlegg som blir knyttet til strømnettet. På den måten kan du bli din egen strømprodusent og bruke den strømmen ditt anlegg produserer, men også sende overskuddsstrømmen tilbake til nettet slik at andre kan bruke strømmen. Slik blir du på sett og vis en strømprodusent, og du vil få betalt for strømmen du sender tilbake til nettet dersom du er en plusskunde.

Kriterier for å få Enova-støtte

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Målet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre smarte klimatiltak. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. Du kan få penger tilbake, hvis du har fått installert et solcelleanlegg i din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Du kan også få støtte til el-produksjon med vindmøller eller vannkraftverk. For å få støtte må anlegget være innkjøpt og montert i løpet av de siste 20 månedene.

Installasjonen må være utført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader må også være i samsvar med norske lover og forskrifter. Du kan få støtte til el-produksjon også når du bygger nytt. Det forutsetter at anlegget er et tilvalg, dvs. ikke med i standardpakken. I tillegg må du ha en egen faktura som dokumenterer kostnadene til tiltakene. 

For å få innvilget din søknad har Enova utarbeidet en rekke kriterier du må oppfylle for å få støtte til el-produksjon.
 
Før du starter søkeprosessen må du vite dette:

  • Solstrømanlegget må være installert i din bolig eller fritidsbolig i Norge
  • Anlegget må produsere strøm basert på en fornybar kilde
  • Du må inngå en plusskundeavtale
  • Solstrømanlegget må være nyetablert
  • Arbeidet må utføres av fagfolk
  • Du kan ikke motta annen offentlig støtte for samme tiltak
  • Du kan ikke ha mottatt støtte til el-produksjon i samme bolig tidligere

 
De komplette Enova-kriteriene kan du finne her.
 
Når du skal søke om støtte, må du legge ved komplett fakturadokumentasjon for tiltaket - du kan ikke sende inn ekstra dokumentasjon etter at Enova har konkludert i søknaden din. Du må også legge ved en bekreftelse på at du har inngått en avtale om å bli plusskunde. Til slutt må du også legge ved dokumentasjon dersom du har anskaffet ditt solstrømanlegg ved leasing eller nedbetalingsplan.

Dette kan du få i støtte

Selve installasjonen av anlegget gir deg 7.500 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Du får 1.250 kroner per kWp installert effekt, opptil 20 kW. Det betyr at du kan få inntil 32 500 kroner totalt (2023). Du kan få mer penger tilbake hvis du kombinerer el-produksjon med andre energitiltak, som for eksempel solfangere eller smart strømstyring.

 

Når anlegget er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.