Fra høye strømregninger til solcellepaneler på låvetaket

3 oktober 2023

Anstein Storihle, eier av Mælum Gård på Furnes, er en dedikert bonde som har tatt et stort skritt mot en grønnere fremtid ved å installere solcellepaneler fra Sunwind på låvetaket sitt. Motivert av de stadig økende strømregningene og ønsket om bærekraftig energiproduksjon, er det inspirerende å se enkeltpersoner som Anstein ta initiativet til å utnytte solenergi på mer innovative måter.

På gårdsbruket hans på Mælum Gård, driver han med jordbruk, storfe- og fjørfeoppdrett, produksjon av rugeegg og rugerier, og med solceller på låvetaket tar han et aktivt steg mot en mer miljøvennlig drift.
 

_DSC4349.jpg
Anstein Storihle, eier av Mælum Gård
 


"Hovedgrunnen for å sette opp solcellepanel i starten var fordi jeg så at strømprisene begynte å bli høye. Og at jeg ville prøve å ha litt mer kontroll på strømforbruket og kostnadene."


 

Hovedmotivasjonen til Anstein om å sette opp solcellepaneler var de stadig økende strømprisene. Anstein ønsket å ha bedre kontroll over strømforbruket og kostnadene, samt produsere sin egen strøm for å redusere avhengigheten av strømnettet.

En annen grunn til at Anstein valgte solcellepaneler var klima- og miljøhensyn. Som bonde er han oppmerksom på de negative klimaeffektene og CO2-utslippene knyttet til landbruket. Ved å investere i solcellepaneler på låvetaket kunne han bidra til å redusere sin egen klimapåvirkning og være en del av den nødvendige overgangen til fornybare energikilder.
 

DJI_0499-redigert.jpg

 


"Jeg valgte Solberg Elektroinstallasjon som er elektrikerne ellers her i bygda. De kunne tilby solceller på taket, og med det tilbudet jeg fikk av dem så var det et lett valg egentlig."


 

Valg av montør

For å installere solcellepanelene valgte Anstein montører fra Solberg Elektroinstallasjon AS, en lokal elektrikerbedrift i Brumunddal. Solberg Elektroinstallasjon, som er en anerkjent Grønn Montør-partner for Sunwind, tilbød ham solcellepaneler og presenterte et konkurransedyktig tilbud som gjorde valget enkelt for Anstein.

Solberg Elektroinstallasjon har lang erfaring som elektrikerfirma og har bygd opp et solid rykte for pålitelighet og ekspertise innen elektroinstallasjon i sitt lokalområde. De har en dedikert gruppe erfarne elektrikere og spesialister som har utført en rekke installasjoner, fra mindre elektriske reparasjoner til omfattende installasjonsprosjekter for både bedrifts- og privatkunder.
 

_DSC4153.jpg
Stian Meiningen, Solberg Elektroinstallasjon AS

"Grønn Montør" er Sunwinds nettverk av autoriserte elektroinstallatører som spesialiserer seg på installasjon og godkjenning av solcelleanlegg på tak og fasade i nett-tilknyttede systemer. Montørene tar også seg av alt det nødvendige papirarbeidet med nettselskapet, og alt går smidig. Sunwind tar seg av prosjektering av anlegget og leverer alle komponenter og utstyr som trengs for solcelleanlegget. Sunwind samarbeider med flere elektroinstallatører i Norge gjennom dette nettverket. Grønn Montør-installatørene dekker store geografiske områder og er bemannet av dyktige fagfolk som sikrer effektive og pålitelige installasjoner.

Effektiv installasjon

I slutten av mars 2023 startet Solberg Elektroinstallasjon installasjonen av solcelleanlegget. Dette var en av de første store solcelleanlegget som ble montert i området. Selve monteringen tok 4 dager. - Jeg var svært fornøyd med hele opplevelsen sier Anstein og beskriver prosessen som effektiv og en veldig fin prosess.
 

Snapchat-1516203388-redigert.jpg
Solberg Elektroinstallasjon monterer K2-monteringbrakketter til solcellepanelene
 

Enkel administrasjon

Som Grønn Montør tok Solberg Elektroinstallasjon seg av alt det administrative rundt strømleverandøren for Anstein, og han opplevde en smertefri prosess. - Jeg mottok oppdatering fra nettselskapet som bekreftet at alt var i orden, alt ble håndtert automatisk, noe jeg satte stor pris på, sier Anstein. 


"Som installatør tar vi oss av alt fra A til Å. Dette inkluderer prosjektering, søknad om plusskunde-status hos nettselskapet, montering, testing, godkjenning, oppsett av app og styring i samarbeid med kunden, sier Stian Meiningen i Solberg Elektroinstallasjon AS."


 

_DSC4206.jpg

Solcelleanleggets produksjon og prestasjon

Etter en grundig installasjonsprosess begynte solcellepanelene å produsere ren og fornybar energi. Anstein var i stand til å redusere strømregningene, samtidig som han reduserte gårdens karbonavtrykk. Anstein holder nøye oversikt over hvor mye strøm solcelleanlegget produserer hver måned. Han synes det er morsomt å følge med på produksjonen. 

 

"Hittil har jeg faktisk produsert ca. 38 160 kilowattimer fra april til september. Det er en ganske imponerende mengde."

 

Med tanke på strømregningen har Anstein allerede merket en forskjell. Han ser solenergi som en måte å ha bedre kontroll over kostnadene, spesielt med tanke på at strømprisene har vært høye. Hvis strømprisene skulle stige igjen, vil han ha en sikkerhet med sin egen strømproduksjon. 

Selv om solcelleanlegget ikke produserer like mye strøm om vinteren på grunn av snø som legger seg på panelene, har Anstein håp om at varmen fra kuene i låven og det bratte taket vil bidra til at snøen raskt raser av. Dette vil gi ham muligheten til å utnytte energien i lyset i lengre perioder og øke produksjonen gjennom året.


"Alexander Haug, teknisk sjef i Sunwind legger til at nett-tilknyttet solstrøm vil være ekstra lønnsomt for gårsdsbygg og næringseiendommer da de har store deler at strømforbruket sitt når sola skinner, og kan dermed benytte strømmen fortløpende."


 

_DSC4191 1.jpg
Alexander Haug, teknisk sjef i Sunwind

Høy lønnsomhet og økonomisk sikkerhet

Anstein hadde ikke brydd seg mye om detaljerte beregninger, han bare ønsket å få solcelleanlegget på plass. Stigende strømkostnader ble frustrerende og presset økonomien. De fikk ingen støtte fra Innovasjon Norge, antakelig på grunn av god lønnsomhet. Likevel så han solcelleanlegget som en investering for fremtiden og økonomisk sikkerhet. Reduserte strømutgifter og strømstøtte gjorde det enda mer attraktivt som valg.

Estimert strømforbruk

De totale strømutgiftene på gården varierer av faktorer som vanning og mengden korn de tørker om høsten, men et estimert forbruk er på ca. 90 000 kilowattimer per år. Solcelleanlegget ble satt i drift i april 2023, og frem til september 2023 har Anstein produsert ca. 38 160 kilowattimer med solenergi. 

Fakta om solcelleanlegget

Solcellepanel - På låvetaket er det montert 150 stk grid solcellepaneler på 380W, som bruker høyeffektive half-cut celler og har en flott design med sort ramme. Sunwind bruker kun klasse A-celler i solcellepanelene, og disse solcellepanelene er utstyrt med de høyeste kvalitetscellene tilgjengelig. Klasse A er en vurdering som indikerer at cellene har en høy effektivitet og pålitelighet. Disse cellene har evnen til å konvertere sollys til elektrisk energi med minimalt tap, noe som resulterer i mer effektive solcellepaneler. Paneler med klasse A-celler har vanligvis høyere energiproduksjon og er ideelle for å maksimere solenergien på en pålitelig måte. Disse panelene viser seg også å lade godt selv om deler av dem er i skygge. 
 

_DSC4274.jpg

Inverter - I tillegg er det plassert to stk SCCS INVT 30kW invertere på låveveggen. INVT invertere er pålitelige og effektive invertere med høy ytelse uansett solforhold. De har avansert teknologi som sikrer at Anstein får mest mulig ut av solenergien sin. Med disse inverterene kan Anstein enkelt justere strømproduksjonen etter behov, og de har også innebygd beskyttelse mot overspenninger. Her kan han overvåke systemet enkelt via PC eller mobiltelefon. I tillegg finnes det tilbehør som gir ekstra funksjonalitet, som WiFi og GPRS tilkobling. 
 

_DSC4295.jpg
INVT 30kW invertere montert på låveveggen
 

Monteringssystemer – Solcellepanelene er montert med K2-monteringsmateriell som er utviklet i Tyskland og kontinuerlig testet i henhold til strenge kriterier for ytelse. K2-monteringsmateriell støttes av digitale verktøy, de er enkle å installere, solide og sikre.
 

20230302_131227-redigert.jpg
K2-monteringsmateriell
 

Utvidelse av solcelleanlegget

Anstein planlegger etter hvert å installere solcellepaneler på alle bygningene på gården. Målet hans er å få solcelleanlegget til å dekke energibehovet på alle bygningene på gården.

I tillegg har han vurdert andre alternative steder for solcellepaneler, som for eksempel gårdstanken eller veggene på bygningene. Dette betyr at han har flere muligheter til å utnytte solenergien og maksimere produksjonen av fornybar energi på gården.

Et halvt år etter installasjonen kan Anstein bekrefte at det har vært en svært positiv investering, både økonomisk og miljømessig sett. Gjennom reduserte strømutgifter og potensiell inntekt fra strømproduksjon, har investeringen av solcelleanlegget vist seg å være en gunstig løsning for Anstein.

_DSC4322 1.jpg
Anstein Storihle, eier av Mælum Gård på Furnes
 

Når vi spør Anstein om han er fornøyd med solcelleanlegget, svarer han: "Ja, absolutt! Jeg er kjempefornøyd."

Anstein har blitt et eksempel på hvordan landbruket kan være en kraft for bærekraftig utvikling. Han inspirerer andre bønder og naboer til å vurdere lignende løsninger og har bidratt til en større bevissthet om betydningen av fornybar energi.