Hvordan rengjør jeg solcellepanelene

7 desember 2022

Solcellepaneler er omtrent vedlikeholdsfrie, men det kan samle seg støv og annen forurensning på dem. Dette kan påvirke strømproduksjonen noe og derfor anbefaler vi at du rengjør panelene 1-2 ganger per år. 

Solcellepanel er avhengige av at så mye sol som mulig treffer dem om de skal ha så høy effektivitet som mulig. Om de dekkes av forurensning, reduseres effektiviteten. Produksjonen fra et solcelleanlegg avhenger av hvor mye sollys som når inn til solcellene bak glasset i solcellepanelene. Dette inkluderer intensiteten på selve innstrålingen, alt som skygger for lyset som treffer solcellene, samt hvor mye av lyset som hindres av å trenge inn til cellene fordi de er forurenset av støv o.l.

Forurensning av solcellepaneler, også kjent som soiling

Fra de anleggene vi har levert ser vi at forurensning generelt sett er et lite problem i Norge, selv om det finnes avvik. Mengdene svevestøv, og andre forurensninger varierer fra by til by.
Eksempler på hva som kan samle seg på solcellepaneler:

  • Fugleskitt
  • Algevekst
  • Svevestøv
  • Pollen
  • Snø
Hvordan forebygge forurensning av solcellepanel

Det er en fordel at solcellepanelene monteres i en vinkel som gjør det mulig for regn å kunne renne av solcellepanelet. Monteres solcellepanelet med en stor nok vinkel vil vann, og annet som har festet seg enklere renne av.

Rengjøring_solcellepanel.jpg

Rengjøring av solcellepanel

Et solcellepanel bør vaskes på samme måte og like ofte som vinduer. Solstrålene bør nå frem til cellene bak glasset uten skitt og støv som hindrer solcellepanelet å lade best mulig. Det vil si at man burde rengjøre solcellepanelene 1-2 ganger i året, for eksempel hver vår og høst. Vi anbefaler å rengjøre solcellepanelene med lunket såpevann. Ofte er det tilstrekkelig med en rengjøring på høsten i Norge, men det finnes unntak hvor det trengs oftere rengjøring. Det kommer veldig an på hvor du er lokalisert og forholdene der din bolig med solcelleanlegg er.

Hvis du ikke ønsker å gjøre jobben selv tilbyr flere bedrifter vasking av solcellepaneler. Dette er ikke veldig avskrekkende, men det er en ganske enkel jobb som de aller fleste vil klare selv.