Priseksempel på nett-tilknyttet solcelleanlegg

30 september 2022

Drømmen om å være selvforsynt med strøm er enda nærmere. Ta en titt på våre priseksempler for å få en idé - husk at vi dimensjonerer anlegget spesielt for deg.

Eksemplene er satt opp for å gi deg en ide om hva et solstrømanlegg kan koste. Vi ønsker å komme frem til den beste løsning for deg. Kontakt oss nærmere for mer veiledning og råd for en optimal løsning! 

Strømpriser

Når du produserer strøm vil du selge det du ikke bruker selv tilbake til ditt strømselskap. Prisen netteierne betaler deg er gjerne lik spotpris - samme pris de betaler kraftselskapet. Avskrivningstiden på anlegget avhenger i stor grad av strømprisen. Tidligere beregnet vi betydelig lenger avskrivningstid på solcelleanlegg enn i dag (2022).  Med dagens strømpriser vil dette være en god investering for de fleste, og avskrivningstiden er nede i noen få år. På hytta uten strømstøtte vil et slikt anlegg nedbetales over få år. Våre komplette solcellepakker for nett-tilknytting koster fra 60.000 til 130.000, denne prisen er eks montering.

Eksempel:

Du kjøper et anlegg med 20 solcellepaneler på 380 watt. Det blir 7600Wp (watt peak) årlig, stipulert til ca 7500 kWt produsert energi i løpet av et år på Østlandet.

Dersom du benytter 1/3 av strømmen selv, altså 2500 kWt, sparer du ca 10.500 kroner på strømregningen (beregnet med en pris på 4,2 kroner per kW inkl. nettleie). Når du da selger 2/3 av strømmen til 2,2 kroner spotpris får du betalt 11.000,-

Veldig forenklet gir da en investering på 150.000 kroner en besparelse på 21.500 kroner per år (10.500 + 11.000). Dersom du bruker strøm litt smartere på dagtid når ladingen er høy klarer du kanskje å benytte 2/3 av strømmen selv, da blir regnestykket det dobbelte. Altså 26.500 i besparelse per år.

Regnestykkene forutsetter dagens strømpris (september 2022), nettleie og normalt snittforbruk (lavt effektledd).

Enova støtte i tillegg

Selve installasjonen av anlegget gir deg 7.500 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Du får 1.250 kroner per kWp installert effekt, opptil 20 kW. Det betyr at du kan få inntil 32 500 kroner totalt (2023).

Dimensjonering av solcelleanlegg

I samarbeid med deg vil vi kunne dimensjonere ditt anlegg slik at det blir helt ideelt for deg. Her vil vi ta høyde for ditt strømforbruk, tilgjengelig areal for panelene, og hvor stort budsjett du har for ditt solstrømanlegg for å nevne noen kriterier.