Solcellepanel på tak med half-cut gridpaneler

13 oktober 2022

Solcellepanel er en av de raskest voksende kildene til fornybar energi over hele verden, og med økte strømpriser er solcellepaneler den mest etterspurte kilden til strøm hjemme.

Den siste trenden innen solcellepaneler for deg med plass på taket er half-cut gridpaneler, eller halfcell solcellepaneler. Dette er solcellepaneler som har solcellene sine kuttet i to, og dermed halverer den indre strømmen til panelet. Dette resulterer i forbedring av panelets ytelse, holdbarhet og ikke minst vil panelet gi lading til tross for at deler av det er skyggelagt..

Skal du investere eller oppgradere solcellepaneler på taket hjemme, les videre for å lære mer om alle egenskapene til grid solcellepaneler med half-cut celler.

Hva er en solcelle

En solcelle hjelper til med å produsere elektrisitet ved hjelp av den såkalte fotovoltaiske effekten, vi kan også si en diode som omdanner lys til elektrisk strøm. Det vil si at solcellen produserer elektrisitet ved bruk av sollys. Den fotovoltaiske effekten er både et kjemisk og et fysisk fenomen hvor spenning og elektrisk strøm frembringes i et materiale når det eksponeres for lys.

Den elektroniske strukturen til materialet er viktig for at prosessen i et solcellepanel skal fungere, og i de fleste tilfeller brukes silisium som er et halvmetall og inneholder små mengder bor eller fosfor i forskjellige lag. Krystallinsk silisium brukes blant annet til å lage halvlederkomponenter som solceller, transistorer og integrerte kretser til bruk i datamaskiner og annen elektronikk.

COLOURBOX54104847.jpg

Hvordan fungerer et solcellepanel

Måten en solcelle fungerer på er ved å omdanne solstrålene til elektrisitet. Dette gjøres ved at solens fotoner (energipartikler) treffer elektronene i solcellen. Fotoner er type elementærpartikler som alt lys (og annen elektromagnetisk stråling) består av, eller er bygget opp av.  Det tilfører energi til dem slik at elektronene til slutt kun kan bevege seg i én retning - og det får dem til å oppføre seg som elektrisk likestrøm.

Når solen skinner, og fotoner treffer solceller, slås elektroner løs og lager strøm. Hvis fotonene har nok energi får de cellen til å frigjøre elektroner. Hvis fotonene ikke har nok energi, transformeres energien til varmeenergi.

Elektronet kan nå lettere bevege seg omkring i halvlederen og kan gi opphav til en elektrisk strøm, som er det vi ønsker at solcellen skal levere.

Den resulterende elektriske strømmen er i form av en likestrøm (DC). På grunn av sin spesielle struktur og materialene i solceller, får elektronene bare bevege seg i én retning. Hvis lyset er mer glødende og lysere, frigjøres flere elektroner hvert sekund og den elektriske strømmen blir større. Cellens spenning vil forbli den samme.

Hva er et grid-panel?

«Grid-panel» er den desidert vanligste solcellepanelet til hjem og bedrifter. Med disse solcellesystemene trenger du ikke batterier og man bruker enten solcelle-invertere eller mikro-invertere som er koblet til det offentlige strømnettet. Den strømmen som ditt anlegg produserer, men du ikke benytter, sendes tilbake til strømnettet. På den måten kan noen andre benytte den strømmen ditt miljøvennlige solcelleanlegg har produsert. Overskuddsstrømmen selger du tilbake til strømleverandøren din.

I og med at nett-tilknyttete solcelle-anlegg er relativt vanlig i mange land og fordi grid-paneler lages for å knyttes til strømnettet, er det denne typen solcellepaneler som produseres i desidert størst volum på verdensbasis. Generelt ser vi at ca. 90% av solcellepanelproduksjonen på verdensbasis er av grid-paneler, mens de resterende 10% er solcellepaneler som lages for å lade opp batterier.

Hvordan fungerer et half-cut solcellepanel?

På et solcellepanel med half-cut celler er cellene delt i to (cut in half eller half-cut), dette gjør at solcellepanelets ytelse og holdbarhet forbedres kontra andre typer solcellepaneler med hele celler.

Tradisjonelle 60- og 72-cellepaneler vil ha henholdsvis 120 og 144 halvkuttede celler, (Sunwind Grid 360W har 120 half-cut celler). Når solceller halveres, halveres strøm også, og cellene kan produsere litt mer kraft. Mindre celler vil få færre mekaniske påkjenninger, noe som reduserer risikoen for sprekkdannelse. Halvcellemoduler har høyere utgangsverdier og er mer stabile enn tradisjonelle paneler.

Et half-cut gridpanel kan sees på som to tvillingpaneler i samme ramme. Den øvre og nedre delen av solcellepanelet (eller hver del av tvillingpanelet) er uavhengig av den andre halvdelen, noe som gjør at det fungerer godt om noe skygger for deler av panelet. Hvis den nederste halvdelen av et panel er skyggelagt, vil den øverste halvdelen fortsatt fungere. Kort oppsummert produserer et half-cut gridpanel mer strøm (360W) til samme pris som et 185W panel med sine 185 watt.

 

Fordelene med et half-cut gridpanel

Det finnes en rekke fordeler, mange har vi allerede nevnt. I tillegg til at panelet kan ligge i skyggen deler av dagen, er den relativt lave prisen kontra andre type paneler et stort pluss. Dette skyldes både det store volumet som produseres av half-cut paneler, og måten panelene er laget på.

Med et Sunwind Grid 360W half-cut solcellepanel får du et panel som gir en høyere effekt, altså flere watt over en mindre flate. Det kreves færre paneler for å generere den samme kraften, som igjen fører til raskere installasjonstid. I tillegg vil behovet for færre komponenter, som festemateriell og stativer, være med på å redusere de totale kostnadene. Sunwind Grid 360W half-cut solcellepanel på 36 volt er derfor svært godt egnet til nett-tilknyttede solcelleanlegg på hus og næringsbygg. 

COLOURBOX54104853.jpg