Alt du må vite om nett-tilknyttede solcelleanlegg

28 september 2022

Bli med på det grønne skiftet og bruk taket ditt til å produsere din egen strøm! Vi tilbyr nett-tilknyttede solcelleanlegg til ditt hjem, hytte eller næringsbygg. Her finner du alt du trenger å vite om installasjon av solceller på tak.  Vi snakker gjerne om on-grid og off-grid solcelleanlegg, men hva er egentlig forskjellen? 

Off-grid: Er solcelleanlegg som ikke er tilknyttet strømnettet og alltid koblet med batterier.
On-grid: Er solcelleanlegg som er tilknyttet strømnettet og fungerer uten batterier.
Du bruker strømmen du selv produserer, men kjøper strøm når egen produksjon ikke dekker ditt strømbehov. Produserer du mer enn du bruker, selges den tilbake til strømleverandøren. heretter omtalt som nett-tilknyttet solcelleanlegg. 

Hybrid solcelleanlegg: Er en kombinasjon der man har batteri og er i tillegg tilknyttet strømnettet. Hybride solcelleanlegg er praktisk når du ønsker reservestrøm ved nettutfall eller ønsker å bruke din egen produserte strøm når strømprisen er høy.

Nett-tilknyttet solcelleanlegg

I et nett-tilknyttet solcelleanlegg installerer man solcellepaneler og en inverter som omgjør likestrøm fra panelene til vekselstrøm i huset. Den strømmen som ikke benyttes i huset sendes automatisk ut på nettet. Man må ha tegnet en plusskundeavtale med netteier for å få lov til å sende strøm tilbake på nettet. Sunwind kan også levere hybridanlegg, her benytter man i tillegg en større batteribank til å lagre overskuddsstrømmen så den kan brukes når panelene slutter å produsere strøm, eller dersom strømmen skulle gå. 

Soltimer i Skandinavia

Et solcellepanel produserer kun strøm når det er tilstrekkelig med dagslys, og aller mest i direkte sol. I Skandinavia vil det være svært store forskjeller i strømproduksjon gjennom de forskjellige årstidene. November, desember og januar er vanligvis de månedene med aller lavest produksjon. Da er det vanskelig å produsere nok strøm til det forbruket man har i en normal enebolig, og man vil være avhengig av å kjøpe strøm på vanlig måte fra et kraftselskap.

Hvor mye strøm kan jeg produsere?

Dette avhenger av tilgjengelig skyggefritt areal for plassering av solcellepaneler. Som tommelfingerregel kan man noe forenklet si at sør for Trondheim produserer man 1000 kWt pr 1000W installert per år. Dette betyr at hvis man for eksempel installerer 6000W med paneler kan man forvente en årsproduksjon på ca 6000kWt. En vanlig enebolig har i dag et gjennomsnittsforbruk på ca 20 000 kWt. Teoretisk sett betyr dette at man dekker i underkant av 1/3 av et årsbehov med egen produksjon.

Bruk energien du produserer selv

Gevinsten er best hvis man bruker all energien man produserer selv fordi nettleie også er en del av regnestykket. Sender man mye strøm ut på nettet blir regnestykket dårligere fordi man da må kjøpe den tilbake når man behøver den med nettleie medregnet. Nylig har flere strømleverandører begynt å tilby en såkalt solkonto som gjør at du "lagrer" strømmen du har produsert i nettet, og kan benytte den ved behov. 

COLOURBOX2200364.jpeg

Smartmåler og plusskunde

Det er på nasjonalt plan besluttet at alle husstander som er tilknyttet strømnettet skal ha det som kalles en smartmåler. Mange husstander har allerede fått det installert og mange venter på å få dette. Denne smarte strømmåleren er en forutsetning for at man skal kunne tegne avtale om å bli det som kalles en plusskunde.

Strømpriser

Avtalen gir deg rett til å sende strøm du selv produserer ut på nettet og få tilbakebetalt for de kWt du sender tilbake. Normalt sett får man dette tilbakebetalt etter det som kalles spotpris. Dette er den prisen netteier kjøper strømmen av fra kraftselskapet. Lønnsomheten i et slikt anlegg er derfor helt avhengig av strømprisen. 

Dimensjonering av anlegget

Det bør først og fremst avklares hvor mange kWt husstanden bruker per år, og tilgjengelig areal for montering. Det vanligste er å benytte syd- eller sydvestvendte flater da det gir best produksjon. Takvinkel, taktekke, mulighet for innfestning av panelene samt en kartlegging av eventuelle flater som helt eller delvis skyggelegges må med i regnestykket. Det er også viktig å ta eksakte mål av flaten, og vite hva slags strømnett man er tilknyttet.

Produksjon og forbruk

I Europeisk sammenheng viser forsking at produksjon og forbruk bør være i forholdet 1:1. I husstander som er svært bevisst på eget forbruk klarer man da gjerne å bruke ca 1/3 av den energien man selv produserer. Det betyr at en gjennomsnittlig husstand som bruker 20 000 kWh gjennom et år også bør ha et anlegg som produserer like mye gjennom året. Hva som lønner seg i Norge er et spørsmål om strøm priser. Tidligere sa vi gjerne at en tommelfingerregel var at årlig egenproduksjon bør ligge nærmere 1/3 av årsforbruket.  Dette forholdet har endret seg med økte strømpriser, og i dag (2022) sier vi gjerne at du bør ha like mye installert effekt som du forbruker/evt så mange solcellepaneler du har plass til på taket. 

Sunwind dimensjonerer ditt anlegg

Sunwind har spesialister på dimensjonering av anlegg, og har jobbet med solceller i Norge i over 30 år. Vi kan tilby ferdige pakker du kan montere selv/ved hjelp av en lokal elektriker, skerddersydde anlegg der vi kommer og monterer, eller spesialsøm til næringsbygg. Du vil også få en beregning av hvor mye anlegget kommer til å levere gjennom sin levetid slik at din investering ivaretas. Det blir også gjort en vurdering av pris/nytte når anlegget dimensjoneres.

SE_PPIC_Ref_Exeter_01.jpeg

Norsk strømnett gir utfordringer

De fleste norske husstander er i dag tilknyttet det som kalles IT- eller TT-nett. I resten av Europa benytter man det som kalles TN nett. I de største norske byene, og i nyere byggefelt, er det vanlig at strømnettet også legges opp som TN-nett. Likevel er over 80% av norske husstander ikke tilknyttet dette nettet.

Inverter for TN-nett

Inverterene som brukes til å omgjøre solstrømmen til nettstrøm produseres i størst volumer og utvalg for nettopp TN-nettet. Dette gir oss nordmenn enkelte utfordringer fordi invertere som da som er best egnet for de fleste av oss, ikke produseres for solstrømanlegg som leverer mer enn ca 3500W. Ønsker man et større anlegg må man ha flere invertere som fordyrer anlegget. For TN-nettet er gjerne invertere vanlige i mange størrelser opp til ca 25000W.

For at vi skal kunne prise og dimensjonere et anlegg for nettopp deg, må vi derfor vite hva slags nett du er tilknyttet. Dette kan du få opplyst fra netteier som leverer strømmen til deg.

Støtteordninger

Det finnes i dag en rekke ulike støtteordninger for miljøtiltak. Ordningen har vært i kontinuerlig utvikling og endring gjennom årene. Det kan derfor være lurt å oppdatere seg selv på støtteordningene som finnes fra Enova og eventuelt fra din lokale kommune.

Et løft for miljøet

Det er gøy å produsere egen strøm! Du er med på å gjøre samfunnet litt grønnere og du blir gjerne litt mer bevist på eget forbruk. Det er litt som å kjøre el-bil: man kjører gjerne forsiktig for å se hvor økonomisk man faktisk kan kjøre. For næringsbygg finnes det enda flere incentiver som trolig gjør at vi kommer til å se solcellepaneler på langt flere nærings- og offentlige bygg i fremtiden.

Levetid og kostnader

Avskrivningstid avhenger i stor grad av strømprisen. Tidligere beregnet vi betydelig lenger avskrivningstid på solcelleanlegg enn i dag (2022).  Med dagens strømpriser vil dette være en god investering for de fleste, og avskrivningstiden er nede i noen få år. Velger man paneler av god kvalitet bør disse produsere minst 80% av effekten også etter 20 år. Dette må man som kunde være bevisst på at er dokumentert med de panelene man kjøper. Invertere er det mest sårbare i systemet, her er det mye elektronikk og disse må man regne med å skifte ut i løpet av levetiden. 

Montering

For å montere et solstrømsanlegg på ditt eget hjem må du kontakte en autorisert installatør. Du må på forhånd avklare med nettselskapet du er tilknyttet at du kan bli en plusskunde og om det eventuelt finnes eventuelle begrensinger. Er man nevenyttig kan man avtale med montør at man gjør noe av monteringen selv: dette vil i hovedsak være innfestning av paneler. Tilkobling må gjøres av montør.

Komponenter i systemet

Sunwind jobber med kontinuerlig utvikling og er tilknyttet mange store aktører på dette markedet. Vi er tilknyttet amerikanske, europeiske og kinesiske produsenter. Vi går ikke på kompromiss med kvalitet, og er opptatt av å levere et anlegg du vil være fornøyd med i mange år. Solcellepanelene er produsert med de beste celler, og rammetykkelsen produsert for å tåle vind- og vær. I festemateriell benytter vi utelukkende aluminium for lang levetid og en korrosjonsfri montering. Alle deler er ferdig med nødvendige skruer og pakninger der tetning er nødvendig. For flate tak tilbyr vi både ballastelementer for å slippe å penetrere takflate eller hele racks for innfestning i takflaten. Inverteren som er selve hjertet i systemet er selvsagt også av ypperste kvalitet. 

COLOURBOX23323397.jpeg