Kjøleskap 12V

Kjøleskap 12V

Kjøleskap driftet på 12 volt – altså ren og 100 % gjenvinnbar solenergi er perfekte til bruk på hytta, i båt eller campingvognen. Kompressorskap på 12V blir raskt kaldt, men det er viktig å beregne nøye hvor lenge, hvor ofte og når kjøleskapet kommer til å være i drift. Tradisjonelt har 12 volt kjøleskap vært nokså energikrevende, men vi presenterer en ny serie Nova12 V kjøleskap, med en helt ny kjøleteknologi, som gjør at de bruker mindre strøm enn tradisjonelle 12 volt skap. Kjøleskapene er svært energieffektive, men vær klar over at de likevel vil dominere ditt energiforbruk. Omgivelsestemperaturen påvirker i størst grad energiforbruket. De standarder som gis er normalt målt ved ca 25 grader, ved høyere temperaturer vil forbruket øke. Som generell regel kan man regne med at et normalstort kjøleskap på 110 liter forbruker ca 370 Wt per døgn. Vi gjør oppmerksom på at kjøleskapet bør tilkobles rett på ditt 12 volts batteri.