Vannvarmer

Vannvarmer

Dersom du ikke har strøm på hytta er en gassvannvarmer den beste løsningen for å få varmt vann. Gassvannvarmere er trykkstyrte og brenneren aktiveres derfor bare når du åpner kranene – du slipper dermed å varme opp mer vann enn du bruker. Sunwinds gassvannvarmere kan levere fra 11 til 14 liter vann per minutt. Hvor varmt vann du får avhenger av temperaturen på vannet du sender inn i varmeren, men hovedregelen er at gassvannvarmeren varmer opp vannet 25 grader mer enn vannet du sender inn i den ved full kapasitetsutnyttelse (liter per minutt).