Dette avgjør kvaliteten på et solcellepanel

1 desember 2022

Vet du hvordan du vurderer om et solcellepanel har god kvalitet? Solceller har over de siste årene blitt svært populært og ikke uventet har dette resultert i en hel del nye produsenter av solcellepanel. Vi tar for oss noen viktige faktorer for hvordan du kan vurdere kvaliteten på solcellepaneler.

Når du skal velge5D38BC62-F6F9-4DA2-9379-558AE4D0489B.jpeg solcellepaneler for din bolig bør du gå for noen som opprettholder ytelsen år etter år. Det er ikke innlysende for folk flest hvilke kvalitetskriterier de kan dømme et solcellepanel etter – hva du ser med et øyekast gir relativt lite informasjon. Solcellepaneler av ulik kvalitet kan se helt like ut, men det kan være skjulte feil i et solcellepanel av dårlig kvalitet. 

Du vil gjerne at produsenten av solcelleanlegget skal overleve minst like lenge som solcelleanlegget du har kjøpt, slik at garantier kan opprettholdes. Det er derfor en fordel å gå for solcelleanlegg fra en aktør med kompetanse, og det kreves god kompetanse for kvalitetssikring i henhold til internasjonale standardene for solcelleanlegg. Og Sunwind har gjennom de siste 30 årene levert komplette solcellepakker av høy kvalitet.

Her kan du lese om noen av de viktigste parameterne mannen i gata bør vurdere for å få en bedre forståelse av et solcellepanels kvalitet, og hvordan man selv kan vurdere dette på et godt grunnlag.

COLOURBOX56527435.jpg

Hva er en solcelle

En solcelle i et solcellepanel, eller en fotovoltaisk celle, er en celle som omformer solenergi til elektrisk energi ved hjelp av den fotovoltaiske effekten – eller sagt på en annen måte; en diode som omformer lys til elektrisk strøm. Den fotovoltaiske effekten er både en kjemisk og et fysisk fenomen hvor spenning og elektrisk strøm skapes i et materiale når det eksponeres for lys.

Materialenes elektroniske struktur er viktig for at prosessen i et solcellepanel skal fungere, og ofte brukes silisium som inneholder små mengder bor eller fosfor i forskjellige lag. Krystallinsk silisium er det vanligste halvledermateriale for en solcelle.

Hva består et solcellepanel av

På generell basis består et solcellepanel av solceller i en ramme med glass foran og en beskyttende bakside. Disse baksidene er ofte laget av en type polymer (en samlebetegnelse for et stoff av både naturlige og syntetiske materialer) som fungerer som elektrisk isolasjon for solcellene. Hvite baksider er vanligst, men sorte baksider blir mer og mer vanlig for å oppnå en viss estetikk.

Solcellepaneler flest produseres med en ramme laget av aluminium da denne forsterker panelet og beskytter glasskantene. Rammene er også til god hjelp under installasjon på braketter på vegg eller tak.

Grid-panel.jpg
Monokrystallinsk solcellepanel

polokrystallinske_solcellepanel.jpgHva er forskjellen på monokrystallinske vs. polokrystallinske solcellepaneler

Wafere, som er navnet på de tynne skivene som brukes i et solcellepanel, skjæres ut av silisiumblokker. Disse blokkene består enten av én (mono) krystall eller flere (poly) individuelle krystaller, derav mono- og polykrystallinske solcellepaneler.

Monokrystallinske solcellepaneler produseres av en stor silisiumblokk, og ender opp som solcellepaneler i wafer-format som ser ut som silisiumplater. Produksjonsprosessen innebærer å kutte individuelle plater av silisium som kan festes på et solcellepanel. Å produsere individuelle monokrystallinske wafere er mer arbeidskrevende, og derfor er også monokrystallinske celler og solcellepaneler dyrere å produsere enn polykrystallinske celler og solcellepaneler. Du kan enkelt skille mono- fra poly- ved å huske at mono-paneler er sorte, mens poly-paneler er blå.

Alle solcellepaneler i fra Sunwind er monokrystallinske paneler, produsert med kategori A-celler.

Polykrystallinske solceller er også silisiumceller, men i stedet for å bli dannet i en stor silisiumblokk og kuttet i wafere slik som monokrystallinske paneler, blir polykrystallinske solcellepaneler produsert ved å smelte flere silisiumkrystaller sammen. Mange silisiummolekyler smeltes, og smeltes deretter sammen på nytt til selve panelet. Polykrystallinske celler er mindre effektive enn monokrystallinske celler, men de er også billigere i produksjon, og resulterer i billigere solcellepaneler.

Den teoretiske effekten i en silisiumsolcelle er 28%, i praksis er effekten mellom 15% og 24%. Multikrystallinske celler, som i et polykrystallinsk solcellepanel, er virkningsgraden ca. 4-5% lavere enn monokrystallinske celler i praksis, som kort og godt betyr at monokrystallinske silisiumceller er mer effektive enn polykrystallinske eller amorfe solceller. Det vil kunne ha en relativt stor betydning dersom du har mange paneler montert på tak.

Papptak_01.jpg

Dimensjonering av solcelleanlegg

Sunwind har spesialister på dimensjonering av solcelleanlegg, og har jobbet med solceller i Norge i over 30 år. Vi kan tilby ferdige pakker du kan montere selv/ved hjelp av en lokal elektriker, skreddersydde solcelleanlegg der vi kommer og monterer, eller spesialsøm til næringsbygg. Du vil også få en beregning av hvor mye solcelleanlegget kommer til å levere gjennom sin levetid slik at din investering ivaretas. Det blir også gjort en vurdering av pris/nytte når solcelleanlegget dimensjoneres.

Velger man solcellepaneler av god kvalitet bør disse produsere minst 80% av effekten også etter 20 år. Dette må man som kunde være bevisst på at er dokumentert med de solcellepanelene man kjøper. Invertere er det mest sårbare i systemet, her er det mye elektronikk og disse må man regne med å skifte ut i løpet av levetiden. 

Til slutt må du ta stilling til snø- og vindlast i ditt område, da det er av stor betydning for antall festepunkter og belastning på skinner og solcellepaneler (finnes standarder for dette per kommune).

Komponenter i systemet

Sunwind jobber med kontinuerlig utvikling og er tilknyttet mange store aktører på dette markedet. Vi er tilknyttet amerikanske, europeiske og kinesiske produsenter. Vi går ikke på kompromiss med kvalitet, og er opptatt av å levere et solcelleanlegg du vil være fornøyd med i mange år.

Solcellepanelene er produsert med de beste celler, og rammetykkelsen produsert for å tåle vind- og vær. I festemateriell benytter vi utelukkende aluminium for lang levetid og en korrosjonsfri installasjon. Alle deler er ferdig med nødvendige skruer og pakninger der tetning er nødvendig. For flate tak tilbyr vi både ballastelementer for å slippe å penetrere takflate eller hele racks for innfestning i takflaten. Invertere som er selve hjertet i systemet er selvsagt også av ypperste kvalitet. 

Oppsummert hva du bør tenke på før du investerer i solcelleanlegg til din bolig:
  • Dimensjonering av solcelleanlegget er gjort av en erfaren aktør.
  • Komponentene holder høy kvalitet.
  • Installasjonen er utført av en sertifisert installatør.
  • Instrumentene gir deg god oversikt av solcelleanlegget.
  • Solcelleanlegget er enkelt å drifte, og ved inspeksjoner er HMS på plass.