Fyrlykt fra Kystverket er utstyrt med solcellepaneler fra Sunwind

20 desember 2012

Fyrlykten er utstyrt med 4 stk 75 watt solcellepaneler fra Sunwind. Solcellepanelene er høyeffektive paneler av typen Max Power.

Max Power solcellepanel

Max Power er Sunwinds mest robuste solpaneler og tåler fint påkjenningen det er å være montert på en fyrlykt. Solpanelene har maksimal arealeffektivitet med celler av alle høyeste standard.

"Blyanten" eller Litus Lux, som tidligere er installert som et testobjekt på Svalbard, ble sist uke satt opp i Tønsberg. Fyrlykten erstatter Tønsberg Havnevesens plastlykt, Fyrlykt Nordbyen.

Fyrlykten som går under navnet Litus Lux er foreløpig et testobjekt, men vil etter hvert muligens bli et kjent landemerke langs Norges langstrakte kyst.

Litus Lyx

Litus Lyx-lykten som nå er satt opp i Nordbyen, rett utenfor Tønsberg sentrum, er den første i sitt slag i fastlands- Norge. Den nye fyrlykten er høy og slank i forhold til den gamle som den nå har erstattet. Samtidig overtar Kystverket eier- og driftsansvar for den nye lykten.

Litus Lux blei utviklet i 2010 for å teste ut en ny type fyrlykter som har minimale vedlikeholdskostnader. Det var behov for en ny og moderne design som ikke avvikte så mye fra de tradisjonelle fyrlyktene. Det skulle være uavhengig av 220V og også ha gode egenskaper som et dagmerke.

Etter flere runder med utvikling og testing av om lag 20 forskjellige design ble ”blyanten” produsert i glassfiber og rustfritt stål og plassert ut ved Longyearbyen i november 2010. Og etter to år og to tøffe vintre som testobjekt, har installasjonene vært en suksess.

Arbeidet med å bytte ut den gamle fyrlykten startet mandag 10.desember og ble utført av folkene på Kystverkets skip, M/S "Oljevern 03".

Torsdag 13.desember ble den nye fyrlykten skjermet og satt i drift. Lykten skal ha samme rekkevidde og sektorinndeling som den gamle.

Den gamle Fyrlykt Nordbyen hadde strømforsyning fra strømnettet, mens den nye utelukkende skal drives med solcelle. Lanternen er en LED-lanterne og det skal i tillegg også monteres indirekte LED-belysning på lykten.