Aggregat og tilbehør

Aggregat og tilbehør

Her finner du både aggregater og komplette aggregatpakker som er egnet for autonom drift sammen med våre kraftpakker. Aggregatpakkene med autonome systemer er avanserte selvstyrende strømforsyninger som sikrer automatisk, kontinuerlig drift av elektriske anlegg basert på batterier og strømaggregat. Aggregatet starter og stopper ved behov, uten innblanding fra brukeren. Det er i praksis ingen begrensning på hvor store systemene kan være, du vil kunne bruke strøm akkurat som hjemme. Det typiske er at aggregatet starter ved lav batterispenning eller høyt forbruk. Det eneste du behøver å tenke på med et slikt anlegg, er at strømaggregatet får periodisk service og drivstoff. Disse pakkene er tiltenkt å fungere sammen med våre kraftpakker og med styring fra disse. TEC-modellene selges også uten pakkeløsning og velges av deg som ønsker å tilpasse ditt eget system.