Nett-tilknyttet solcelleanlegg

Nett-tilknyttet solcelleanlegg

På denne siden finner du komplette solcellepakker for nett-tilknyttet solstrøm (230 volt) som er egnet på hus- og hyttetak. Solcellepanelene produserer strøm så lenge det er dagslys, og best produksjon får du i direkte sollys. Hvis du har høyere forbruk enn det som produseres hentes resten av behovet fra nettet, dette styres av grid-inverteren. Produserer du mer enn det du bruker, vil overskuddskraften sendes ut på nettet. De komplette solcellepakkene for nettilknytning leveres i tre ulike størrelser, hvor stort anlegg du bør velge styres av strømprisene og plass på taket. Så lenge strømprisene er høye vil det lønne seg å velge et solcelleanlegg med størrelse tilsvarende ditt forbruk/ofte begrenset av plass på taket. Er spotprisen lav bør du dekke inn minimum 1/3 av forbruket med solcellepaneler. Alle pakkene finnes tilpasset takstein eller shingeltak (for andre typer tak ber vi deg kontakte oss for hjelp til dimensjonering). Til slutt må du ta stilling til snø- og vindlast i ditt område, da det er av stor betydning for antall festepunkter og belastning på skinner og solcellepaneler (finnes standarder for dette per kommune).