Dette må du vite om AGM-batterier og amperetimer

13 mars 2018

De senere årene har salget av vedlikeholdsfrie batterier eksplodert. Dette gjelder særlig AGM (Absorbent Glass Mat) batterier. Dette MÅ du vite om ditt AGM-batteri!

Det finnes mange leverandører av disse produktene, og dessverre har vi den siste tiden sett at definisjonen av en amperetime har varierert fra leverandør til leverandør. Dette har ført til at svært mange kunder har henvendt seg til oss for å få svar på sine spørsmål rundt dette temaet. Gylling Teknikk er blant landets fremste på området og i det følgende gir de en forklaring på dette som forhåpentligvis vil oppklare mang en misforståelse!

Forskjellige standarder
I hovedsak finnes det tre standarder som er internasjonalt anerkjent for merking av batterier. Grunnen til at man benytter tre forskjellige standarder er fordi standarden batteriet er testet etter forteller kjøperen noe om hvilket bruk batteriet egner seg for og hva batteriet kan yte.

100 ampertimer = 1 stk 12 watt-pære (1 ampere på 12 volt) vil lyse i 100 timer.

Hvilke standarder finnes?
C10, C20 og C100 er de tre standardene som forteller hvor lang tid batteriet er testutladet over, og gir grunnlaget for det amperetimetallet batteriet kan levere.

I industri så benytter man ofte C10 som retningsviser på ytelsen på batteriet. Dette er da batterier som er laget for å gi svært høye strømmer over kort tid. Et slikt batteri er forsøkt utladet med en bestemt strøm i 10 timer.

C20 er den standarden som oftest benyttes i biler, båter og kjøretøyer. Et bilbatteri skal kunne gi høy startstrøm til startmotoren som igjen starter bilmotoren. Det er svært høy strøm som går ut av batteriet men i kort tid. I tillegg skal det kunne gi lavere strøm over tid til lys etc. i bilen. Derfor brukes denne standarden for denne typen batterier. Batteriet er da testet utladet over 20 timer.

C100 er den standarden vi i Norge oftest bruker til fritidsbatterier, altså solcellebatterier og forbruksbatterier i båter. Et typisk solcelleanlegg i en hytte benytter lite strøm (forbruk) men i lengre tid. Det er da mest interessant å vite hvor mye strøm man kan trekke ut av batteriet over tid. Disse batteriene er da testutladet over 100 timer og merket etter dette.

Utladetest
Batteriet er fullt ved 12.8V (hvilespenning). Når et batteri angis fra fabrikant lades det ut til 10,5V. Eks: Et Sunwind Haze batteri på 245At utlades over 100 timer fra 12,8V til 10,5V med en forbruksstrøm på 2,45A. 100 timer x 2,45A = 245At – Dette batteriet har altså en kapasitet på 245 amperetimer. Dette er ikke så lett for deg som kunde å sjekke, men alle seriøse produsenter og leverandører har sertifikater som viser hva batteriene skal yte. Ønsker du å vite at du får det du faktisk betaler for (antall amperetimer) kan det være fornuftig å be om sertifikat og testresultat fra produsent.

Èn ampertime veier 270 gram!
Den andre måten man kan sjekke et AGM-batteri på er rett og slett ved å veie det. Disse batteriene består hovedsakelig av bly. Energitettheten i et blybatteri av samme teknologi (i dette eksemplet AGM) er stort sett det samme. Et AGM-batteri vil gi deg 3,7-3,9At per kilo batteri. Ønsker man å øke kapasiteten i et batteri utover dette må man øke syrevekten på batterisyren. Økt syrevekt kan mest folkelig forklares som volumprosent i alkohol. Drikker man et melkeglass med 60 % med sprit blir man fullere og skader kroppen mer enn om man drikker et glass med 20 %. Det samme gjelder for batterier.

En kraftigere syre vil i tillegg til å øke kapasiteten også gi batteriet bedre kuldeegenskaper. Årsaken til at de færreste seriøse leverandørene gjør dette allikevel er at levetiden blir betydelig redusert, og at ladespenningen må reguleres opp. Man kan ikke lenger benytte vanlige ladere eller regulatorer til å lade batteriene. Dette gjør det ganske enkelt for deg som kunde å sjekke om du får det du betaler for. Sammenligne vekten, dersom et batteri har høy kapasitet og lav vekt vil det enten leve kortere eller være feil merket.