Hva er en kraftpakke?

7 oktober 2020

De fleste som velger å investere i en kraftpakke ønsker seg ”strøm på hytta” (230 volt). Det å kunne benytte samme apparater som hjemme gjør livet enklere for mange og øker komforten på hytta.

Man behøver ikke lenger ta hensyn til forskjellige kabeldimensjoner, 12 volt lyspærer, spesielle lamper og annet spesialutstyr hyttefolket med tradisjonelle solstrømanlegg er vant med.

Dette er en kraftpakke

Med en kraftpakke får du 230 volt på hytta helt uten å måtte koble deg på strømnettet. Forskjellen på et solcelleanlegg og en kraftpakke er i hovedsak at et solcelleanlegg leverer 12 volt strøm slik at det elektriske på hytta må være tilpasset 12 volt spenning, mens en kraftpakke har en vekselretter som omgjør 12 volt til 230 volt. På den måten får du 230 volt i stikkontakten, og du kan bruke samme elektriske utstyr på hytta, som du har hjemme. Dersom hytta skal knyttes til strømnettet en gang i fremtiden, er dette en særdeles enkel jobb når du allerede har en kraftpakke 230 volt på hytta.

Elektrikeren har nemlig lagt opp stikk, uttak, kabler og annet koblingsmateriell for 230 volt da det er denne spenningen kraftpakken gir, slik at du ikke trenger å bytte ut all kabling hvis hytta knyttes til nettet, slik du må dersom du har et 12 volt solcelleanlegg med kabling for 12 volt. 

Noen steder i landet er kanskje hytta plassert slik at tilknytning til el-nettet er for kostbart eller rett og slett umulig. Andre ser verdien av en kraftpakke fordi nettleie og hyttestrøm ofte forbindes med høye faste utgifter. Flere steder i landet ser man også verdien av en kraftpakke der fremføring av nettstrøm medfører store inngrep i naturen og lager stygge sår som tar lang tid å lege.

Frittstående, veggmontert eller i skap

Vi skiller i hovedsak mellom tre typer ferdige kraftpakker: en kraftpakke, kraftpakke på plate og kraftpakke i skap.

En kraftpakke er en komplett, frittstående pakke som består av løse komponenter. Pakken monteres på stedet av elektriker.

På en kraftpakke på plate har vi gjort ferdig monteringsjobben på en vannfast finerplate. Platen er klar til å plasseres der du måtte ønske, for eksempel i teknisk rom, bod eller lignende. 

Ved en kraftpakke i skap har vi gjort monteringsjobben i et låsbart skap som står på utsiden av hytta. Også batterier er montert inne i skapet. Skappakkene leveres med og uten aggregat, dette må eventuelt plasseres i bod, uthus e.l.

Dette kan du bruke en kraftpakke til

Målet med en kraftpakke, som enhver annen strømløsning på hytta, er å dimensjonere en pakke som dekker ditt forbruk. Litt enklere sagt: du skal ha nok strøm til å bruke de elektriske appartene du ønsker, over så lang tid du ønsker. Det er flere ting som spiller inn når du skal velge en kraftpakke som passer for deg. Forbruk er helt klart den viktigste faktoren, i tillegg kommer selvfølgelig budsjettet ditt, og hvordan du ønsker at pakken installeres i din hytte.

Veldig forenklet kan vi si at pakkene på 3000 VA tilsvarer en 10A kurs du er vant til fra før, og pakkene på 5000 VA tilsvarer en 16 A kurs. Pakkene som er på under 3000 VA vil da tilsvare mindre enn en 10 A kurs.

De mindre pakkene på 1200 – 2000 VA egner seg til bruk med småelektrisk utstyr som kjøkkenmaskiner, støvsuger og enkelt el-verktøy.
Pakkene på 3000 VA er bestselgerne og egner seg til bruk med småelektrisk utstyr som kjøkkenmaskiner, støvsuger, el-verktøy, vaskemaskin, kjøleskap og for eksempel borehullspumpe.
Pakkene på 5000 VA egner seg til bruk med småelektrisk utstyr som kjøkkenmaskiner, støvsuger, el-verktøy, vaskemaskin, kjøleskap og for eksempel borehullspumpe, samt elektrisk stekeovn. I tillegg kan man ha et høyere samtidig forbruk, den såkalte samtidighetsfaktoren øker.

Utover dette skiller pakkene seg fra hverandre med batterier med ulike egenskaper og kvaliteter, samt ulikt antall solcellepaneler og stativer til disse.

Tips: Voltampere er enheten for tilsynelatende effekt ved vekselstrøm, altså effektverdiene av strøm og spenning.

Oppvarming

I Norge er vi vant til at det ikke er noen begrensing i hvor mye strøm vi kan bruke hjemme. Når man kjøper en kraftpakke er all energien du har tilgjengelig lagret i batterier, og når disse er tomme må de lades igjen, enten fra sol og vind eller fra et aggregat.

Ved forbrukstopper kan det være nødvendig å kjøre et aggregat for å kunne matche forbruket. Fordi man har en begrenset mengde energi tilgjengelig, er det dumt å benytte strømmen til apparater som ikke utnytter denne energien effektivt. Dette gjelder da særlig varmekabler og generell elektrisk oppvarming. Varme i forbindelse med tining av rør til vanntilførsel vil fungere greit da strømtrekket er begrenset.

For oppvarming av hytta bør man heller satse på alternative kilder som parafin, ved, pellets eller gass. De større pakkene kan benyttes til drift av sirkulasjonspumper i systemer for vannbåren varme der oppvarmingskilden ikke er elektrisk.

Overvåk anlegget med egen app

Hvis du har Internett på hytta eller tenker å gå til anskaffelse av det, er mulighetene for overvåkning av kraftpakken mange. Du kan kontrollere og overvåke anlegget med en egen app, styre anlegget hjemmefra og lese av alle data om tilstand, ladning fra sola og historikk.

Har du ikke internettdekning på hytta kan du fortsatt avlese og styre anlegget ved å taste anleggets IP-adresse rett i nettleser på nettbrett eller smarttelefon når du er på hytta.

Trådløs styring

Trådløs styring gir god kontroll og gjør installasjonen langt enklere da kabling mellom anlegget og hytta begrenses til kun en hovedkabel for strømleveranse. Sett "stilletider" for aggregatdrift, natt eller dag med ønskede klokkeslett.

All informasjon er lett og avlese og man behøver ingen utdannelse innen elektro for å forstå innviklede forkortelser.

Slik virker en kraftpakke

Batteriene er selve hjertet i anlegget. All strømmen som er lagret i disse er det du har til rådighet under oppholdet. Dimensjoneringen av en pakke starter derfor som oftest med batteriene. Forventet forbruk og batteribank bør stå i forhold til hverandre. Solpanelenes oppgave er å fylle de igjen og holde de vedlike når du ikke er på hytta.

På godværsdager vil påfyllet være vesentlig fra panelene også under oppholdet. Ladestrømmen reguleres og kontrolleres til det optimale i det som kalles solstrømregulatoren.

Vekselretteren gjør om batteristrømmen, som er lagret som likestrøm, til vekselstrøm slik at du får samme type strøm i kontaktene som du har hjemme. I tillegg har denne enheten en innebygget lader som hurtiglader batteriene ved behov, strømmen henter den fra generatoren.

Strømaggregatet er drevet med bensin, dette starter automatisk etter behov. Det kan settes "stilletider" etter eget ønske. Drift av motorer er ikke noe man kanskje setter øverst på ønskelisten på en hytte der stillheten ofte er et viktig moment for hytteopplevelsen. I pakkene benyttes de mest stillegående aggregater som finnes på markedet, i tillegg blir det ekstra støydemping fordi aggregater står plassert i et skap.

Aggregatet vil starte hvis batterispenningen blir uforholdsmessig lav, eller hvis du har behov for mer strøm enn det vekselretteren klarer å levere alene. Systemet kan sammenliknes med en hybridbil, det driftes så effektivt som mulig slik at aggregatet aldri blir stående på tomgang. Hvis aggregatet først starter på overforbruk eller for å assistere vekselretteren vil batteriene samtidig lades. På denne måten blir hver bensindråpe utnyttet til det fulle.

Med systemene medfølger lettleste display som gjør at du kan overvåke anlegget direkte i skapet, over Internett hjemmefra (hvis du har nett på hytta), og du kan lese av og starte/stoppe aggregatet manuelt rett fra nettleser på smarttelefon eller nettbrett.

Enklere blir det ikke!