Velg riktig batteri til hytta

11 februar 2016

Det er viktig å velge rett batteri til rett bruk. Få teknisk sjef Alexander Haug sine beste tips om et godt batterivalg her!

Batterier produseres i mange kvaliteter og har forskjellige egenskaper avhengig av formål og bruk. Å velge riktig batteritype av høy kvalitet vil spare deg for mange ergrelser og utlegg senere.

Feil bruk går utover batteriet
Oppstår det problemer i et solcelleanlegg er det ofte batteriet som kan være er årsaken, og er ikke batteriene synderen, er det likevel batteriene det går ut over og som må skiftes.

Å måtte bytte ut sulfaterte eller forfrosne batterier er lite hyggelig og ikke minst kostbart i lengden.

Unngå å bytte hele batteribanken etter kort tid
- Batteriene er det dummeste å spare inn på når du kjøper deg et nytt solcelleanlegg, forteller teknisk sjef i Sunwind, Alexander Haug.

- Batterier kan nemlig bare kobles sammen om de er nye og av akkurat samme type – helst fra samme produksjon.

Alexander erfarer ofte at når folk først har fått strøm på hytta, bruker de ofte litt mer enn de hadde regnet med. Skulle du etter en liten stund oppdage at solcelleanlegget er for lite må altså hele batteribanken skiftes ut.

Alexanders tips til hva du må ta hensyn til når du velger batterier:

 • Et forbruksbatteri skal ha høy kapasitet i amperetimer. Gjerne minst to ganger behovet for å sikre lang levetid, ekstra reserve, og økt framtidig forbruk.
 • Når batteriene er kalde får man ikke ut den samme mengden strøm som når de står i romtemperatur. Står batteriene kaldt under bruk kan det være lurt å dimensjonere litt ekstra kapasitet for dette.
 • Utladningstiden (oppgis i C, for eksempel C10, C20 og C100) påvirker hvor mye strøm som er tilgjengelig ved det typiske strømtrekket batteriet er dimensjonert for. Undersøk utladningstiden kapasiteten er oppgitt ved. Jo høyere amperetimetall ved lavere C, jo mer strøm kan trekkes ut av batteriet.
 • Overdimensjonering av batteriene gir lengre levetid.
 • Ta hensyn til at strømbehovet endrer seg – du kan ikke uten videre koble på flere batterier når det er gått en tid.
 • Levetiden på batteriene avhenger av hvordan de lades, hvor dypt og hvor ofte de lades ut – unngå dyputladninger.
 • Et batteri med høy lademottakelighet og lav selvutladning er å foretrekke. Forskjellen mellom dårlig og best kan utgjøre opp til 15 %. I praksis betyr dette at den tilgjengelige solcelleeffekten øker med inntil 15 % bare ved bytte av batteri.
 • Hold batteriet oppladet og dimensjoner ladekilder slik at det ikke tar for lang tid etter ett opphold før batteriene igjen er fulladet.


Åpne blybatterier

Fordeler:

 • Rimelig
 • Lett tilgjengelig
 • Stort utvalg
 • Kan vedlikeholdes


Ulemper:

 • Avgir knallgass (eksplosjonsfare)
 • Syreskader ved søl
 • Må vedlikeholdes
 • Sårbare for vibrasjoner


Startbatterier
Kan avgi høy startstrøm, men tåler ikke dype utladninger. Uegnet i solenergianlegg.

Forbruksbatterier
Tåler flere og dypere utladninger, men har dårlige startegenskaper. Et rimelig alternativ i solcelleanlegg.

Ventilregulerte batterier (Gelè og AGM):

Fordeler:

 • Lette å transportere (er tette, men ikke lette)
 • Liten til ingen gassing
 • Ingen syrelekkasje
 • Lav indre motstand (AGM)
 • God lademottagelighet (AGM)
 • Kan monteres i alle vinkler (AGM)
 • Gode dyputladningsegenskaper (Gelè og Concorde)
 • Høy motstandsdyktighet mot frostskader


Ulemper:

 • Sårbare for vibrasjoner (ikke Concorde)
 • Høy indre motstand (Gelè)
 • Begrensning av ladestrøm (Gelè)
 • Kan ikke vedlikeholdes


Stasjonærbatterier
Har meget lang levetid forutsatt at de holdes stort sett toppladet. Verdensmarkedet for slike batterier er meget stort. De fleste produsentene konsentrerer seg om denne typen batterier.
De fleste AGM batterier er beregnet for stasjonær bruk, med unntak av Concorde og AGM batterier merket EV. Høy sikkerhet i systemet og lang levetid om du unngår dyputladninger.

“Deep cycle” (dyputladning)
Lang levetid også ved dypere utladninger. Mindre marked, men spesielle gelè batterier har vært vanlige til slikt bruk. Concorde og Rolls er det eneste AGM batteriet som er spesielt utviklet og
produsert for mange inn/ut ladninger og dype utladninger. Egner seg meget godt i solenergiverk.