Frivillig tilbakekalling av gasslange

19 oktober 2019

Importøren tilbakekaller gasslanger grunnet sprekkdannelser.

Sprekkdannelser i den oransje gummislangen brukt til gassgriller og andre propanapparater er grunnen til at denne slangen nå kalles tilbake. Sprekkdannelsene er registrert i yttergummien.

Dette gjelder kun gasslanger merket:

PROPANE HOSE EN 16436-1: 2014+A1: 2015 DIA. 10MM WP 20 BAR YEAR 2018.

Frivillig tilbakekalling

Tilbakekallingen er frivillig, et såkalt "frivillig tiltak fra omsetningsledd" og blir gjort for sikkerhets skyld.

-Vi har levert et svært begrenset parti av denne gasslangen, men kunder som har kjøpt denne slangen kan med gyldig kvittering levere slangen tilbake, og få igjen pengene sine, forklarer tekniske sjef hos Sunwind, Alexander Haug.

Typen sprekkdannelser som er oppdaget, gjør at slangene ser eldre ut enn de er. Lignende sprekkdannelser finner vi ofte i slanger som er et par år gamle, gjerne de som har vært utsatt for direkte sol over flere sesonger, som på en gassgrill.

Lite sannsynlig at slangen er farlig å bruke

-Det er lite sannsynlig at det er noe fare forbundet med å bruke slangen nettopp fordi det kun er ytterslangen hvor det er registrert sprekkdannelser, sier Haug.

Den oransje ytterslangen fungerer som en beskyttelse mot slitasje, mens det sitter en armert slange inni denne igjen. Det er ikke registrert sprekkdannelser i den armerte slangen der hvor gassen går.

Viktig å jevnlig bytte gasslange
-Vi anbefaler alltid kundene våre å huske å bytte slanger jevnlig, og sprekker i den ytre slangen er ofte et tegn på at det er på tide med en ny slange, sier Haug.

Gassvettreglene
  • Plasser aldri gassbeholdere i kjelleren eller i andre rom under bakken.
  • Sørg for at gassbeholderen står oppreist og ikke blir utsatt for sterk varme eller sterk sol. Sett gassbeholderen utenfor grillen, så kan du lett stenge av gassen.
  • Vær på vakt mot lekkasjer. Åpen ild, røyking eller en elektrisk gnist kan tenne på gassen slik at den eksploderer.
  • Sjekk slange og koblinger for lekkasjer jevnlig. Dette gjør du ved å pensle på konsentrert såpevann. Når du åpner for gassen vil det danne seg såpebobler der lekkasjen er.
  • Bruk bare slanger som er egnet for bruk til gass. Skift sprukne eller ødelagte slanger med en gang. Det er ikke lov til å bruke slanger som er lengre enn 1,5 meter. Bruk slangeklemmer for å feste slangen.
  • Hold alltid en tent fyrstikk klar når du åpner for gassen. Steng for gassen når du ikke skal bruke den. Ta også av regulatoren hvis det er lenge til du skal bruke gass igjen.
  • Hvis det begynner å brenne i nærheten av gassbeholderen, steng for gassen ved å vippe over knappen på toppen av regulatoren. Hvis det er forsvarlig bør du også flytte beholderen vekk fra brannen.
  • Sørg for at gassapparatet og beholderen er i god stand. Ikke prøv å reparere skader på gassbeholderen selv. Overlat til propanforhandleren å gjøre kontroll og eventuelt vedlikehold av gassapparater og gassanlegg.
  • Les bruksanvisningen nøye før du tar gassapparater og gassanlegg i bruk. Spør forhandleren hvis du er i tvil om noe.