Slik kan du spare strøm ved badstubading

25 november 2022

Med mange enkle tips kan du redusere energiforbruket i en badstue betraktelig. I tillegg er det greit å huske på at det meste av varmen fra badsturommet uansett forblir i bygget. Her gir vi deg tipsene for mer energieffektiv badstubading, samt svar på de vanligste spørsmålene knyttet til badstuens energiforbruk.

Den kommende vinteren vil store deler av Europa og Norge se på pris og energi med større fornuft enn tidligere år. Mange tror kanskje at det å gå i badstuen er en av tingene du bør unngå for å spare strøm. Vi oppfordrer til å se nærmere på energiforbruket ved badstubading, da ligningen påvirkes av flere variabler – ønsket temperatur, tid for badstuøkten, materialer brukt i badstuen, forholdet mellom badstuovnens effekt og volumet i badstuen, drift av ventilasjon med mer. 

Hvordan bruker badstuen energi, og hva skjer med energien etter du har tatt deg et badstubad?

Når du vurderer energiforbruket til en badstue, er det greit å grave frem fra hukommelsen en av de grunnleggende lovene i kjemi og fysikk om bevaring av energi. Energi kan ikke skapes eller ødelegges, men kan bare endres eller overføres fra en form til en annen.

Elektriske badstuovner konverterer all elektrisitet til varme. Varmetermostaten regulerer varmeelementene av og på slik at de holder badstuovnen varm etter ønsket temperatur.

Harvia_thermometer_SAC92000_f1-lav.jpg

Under oppvarmingen av badstuen varmer badstuovnen ikke bare luften, men også badstusteinene, vegg- og takpaneler, badstudører og badstubenker. Under badstuebading brukes energi også til å fordampe vann, med andre ord til dampen finnene omtaler som «löyly».

Det meste av varmen fra badstuen overføres gjennom badstudøren og konstruksjonene til resten av bygget. Varmeenergien som lekker fra badstuen til resten av boligen, for eksempel til badet ved siden av, reduserer behovet for andre varmekilder. Derfor kan badstuen betraktes som en sekundær varmekilde i de kaldere månedene. Dersom det benyttes varmegjenvinning for ventilasjon eller avtrekksvarmepumpe, forblir det meste av varmen fra ventilasjonen nyttig til oppvarming av rommene.

Bilde 1 - Hva skjer med energi i badstuen.jpg
Bilde 1: Hva skjer med energi i badstuen

Hvor mye energi bruker badstuovnen?

Badstuovnens kW-effekt x oppetid indikerer ikke direkte kilowattimene brukt på badstuebading. Etter å ha nådd badstuerommets måltemperatur, begynner badstuovnens termostat å kutte strømmen som går til badstuovnens varmeelementer. I oppvarmingsfasen slås badstuovnen på med full kapasitet de første 30–40 minuttene, avhengig av badstuens størrelse, isolasjon og den justerte temperaturen. Etter det er effekten ca. 50 % av maksimum slik at badstuen holder seg på ønsket temperatur.

Ta for eksempel en tradisjonell finsk familiebadstue for 3-4 personer med en 6-kWh-badstueovn. Vanligvis varmes badstuen i utgangspunktet opp i omtrent en time, hvoretter badstuovnen fortsatt er på i ytterligere en time. I dette tilfellet bruker en 6-kilowatt- badstuovn 4-5 kilowattimer den første timen og 3-4 kilowattimer den neste timen. Totalt er forbruket av badstuovnen på to timer ca. 7-9 kilowattimer. Forbrukstallene er basert på en isolert badstue med badstuovn som passer til badsturommets størrelse.

Bilde 2 - Eksempel på energiforbruk ved badstubading.jpg
Bilde 2: Eksempel på energiforbruk ved badstubading

Ved å ha en god badsturutine kan man kanskje spare noen kilowattimer hvis du går i badstuen så snart den er klar, og kun går i badstuen i 15–20 minutter, noe som er nok til å dra nytte av helseeffektene av varmen.

På årsbasis kan besparelsen være over 500 kilowattimer hvis du bruker badstuen tre ganger i uken. Hvis badstuovnen holdes på i to timer av gangen og badstuen brukes 3 ganger i uken, er årsforbruket til eksempelbadstuen ovenfor 1092–1404 kWh. Når du følger den smartere måten å gå i badstuen som vist i figuren under, er forbruket godt under tusen kilowattimer (780 kWh). Så det er verdt å ha en smart badsturutine.

Bilde 3 - Eksempel på energiforbruk ved ansvarlig bruk av badstue.jpg
Bilde 3: Eksempel på energiforbruk ved ansvarlig bruk av badstue

Hvor mye koster det å bruke badstuen?

Effekten av badstuoppvarming på strømregningen avhenger av type badstueovn og strømavtale du har. Strømutgiftene til private hjem blir begrenset siden badstuovnen er avskrudd når den ikke er i bruk, og badstuovnen i gjennomsnitt brukes 1,2 - 2 timer, 3 ganger i uken. I tillegg vil det meste av varmen i badstuen forbli inne i boligen, og fungere som en ekstra oppvarming av boligen. 

I boliger som varmes opp med fjernvarme, ved, eller varmepumpe, avhenger naturligvis badstuens effekt på strømregningen av kostnadene ved ulike oppvarmingsmetoder sammenlignet med strømprisen, men man kan si at badstuen alltid har en senkende effekt på den totale mengden energiforbruk.

Ved beregning av pris på badstuebading kan ingen generell beregningsformel benyttes. Hvis vi ikke vurderer varmen som er igjen i boligen for bruk, kan vi si at kostnaden for badstubading er noen få kroner per badstue økt. Deler du da mengden på antall personer som er i badstuen, er prisen ganske liten sammenlignet med de gunstige effektene av badstubading.

Hvilke tiltak kan du gjøre for å redusere energiforbruket til badstuen?

Stable badstusteinene på nytt minst en gang i året, og om nødvendig, bytt ut de gamle steinene med nye.

Å bytte ut og stable badstusteinene er et av de mest effektive vedlikeholdstipsene for å spare energi. Når luften kan sirkulere riktig i badstuovnen, varmes badstuen opp raskere og badstuovnen bruker mindre energi for å varme opp badstuen.

Det anbefales sterkt å omorganisere steinene minst en gang i året eller oftere hvis badstuen brukes mye. Varmesteiner brytes sakte, men gradvis ned under bruk på grunn av store temperatursvingninger.

Samtidig fjern eventuelle steinbiter fra bunnen av badstuovnen og de ødelagte steinene erstattes med nye. På denne måten forblir varmekapasiteten til badstuovnen best mulig, og faren for overoppheting unngås. Du bør sjekke instruksjonene for stabling av stein i bruksanvisningen til din egen badstueovn.

Still inn badstuovnen til en lavere temperatur

God damping oppnås ofte ved 70°C (158°F).
Det viktigste er å velge en badstuovnovn i henhold til dine egne badstuepreferanser. Vårt syn er at en som har en tårnvarmer med et stort antall steiner ofte er mer fornøyd med den lavere temperaturen. Den store massen av steiner gir fin myk damp. I badstuovner med større steinkapasitet, som Harvia Legend, Cilindro og Glow, beholder og gir steinene varmen enda lenger etter at badstuovnen er slått av.

Luftig stabling av badstusteinene hvor også steinene er i god stand forbedrer også «löyly»-opplevelsen. Det gjør at oppvarmingen av badstuen går raskere, ettersom den varme luften overføres til badstuen bedre.

For de som liker høyere temperatur anbefaler vi badstuovner med mindre steinmasse, gode eksempler på det er Harvia Virta og The Wall badstuovnene.

HarviaFeeling Hand.jpeg

Sørg for at du har en badstuovn med riktig effekt til din badstue

En viktig ting er å velge badstuovnens effekt i henhold til volumet til badstuen og materialene som brukes. Hvis badstuovnen er for kraftig for volumet til badstuen, kan den varme opp badstuen raskt, men det vil ikke gi steinene nok tid til å lagre nok varme til å kaste ut «löyly», dampen. I dette tilfellet vil gjenoppvarmingen av steinene kreve mer tid.

Hvis badstuovnen er for liten for volumet i badstuen, kan det ta for lang tid å nå ønsket temperatur, og varmeelementene kan slites raskere på grunn av overforbruk. En lengre oppvarmingstid betyr også lengre tid for energien til å bevege seg bort fra badstuen, selv om en stor del av varmen går andre steder i huset.

Sjekk at ventilasjonen i badstuen er riktig justert

Alle badstuer trenger et ventilasjonssystem for å bytte/sirkulere luften i badstuen. Når ingen bruker badstuen, og det ikke er noen kilde til fuktighet, er ventilasjon ikke nødvendig. Hvis du har mulighet, hold ventilene lukket når badstuen varmes opp. Å gjøre det bidrar til å beholde varmen i badstuen og lar den nå ønsket temperatur raskere.

Når du går inn i badstuen og kaster «löyly» (damp), er det nødvendig å åpne ventilene for frisk luft. For mye ventilasjon kan føre til at varmen slipper ut av badstuen for tidlig. For lite ventilasjon kan gjøre luften vanskelig å puste i. Dessuten gjør mangelen på ventilasjon det også vanskelig å tørke badstuen.

Unngå unødvendig oppvarming av badstuen, og forkort badstuetiden.

Gå til badstuen så snart den når ønsket temperatur og slå av badstuen umiddelbart etter bruk. For å oppnå helsefordelene av en badstue, er 15 minutter badstubad nok.

Ikke hold døren åpen i unødvendig lang tid

Når badstudøren åpnes, slipper varme ut til resten av boligen. Etter du er ferdig i badstuen kan du la badstudøren stå åpen, i så fall vil varmen overføres til badet, og badstuen tørker raskere.
Alle disse tipsene gjelder likt i ved vedfyrte badstuer.

Main_komfort_i_badstuen.jpg

Hvilke tiltak kan du sette i verk for å redusere energiforbruket ditt

Vi må fokusere på å redusere vårt daglige energiforbruk. Å senke temperaturen i boligen med for eksempel en grad, og redusere forbruket av varmt vann har større effekt på energiforbruket enn å ta et badstubad.

Ved badstubruk kan man faktisk redusere bruken av varmt vann også, da behovet for en varm dusj reduseres. Oppvarming av dusjvannet bruker vanligvis mye energi i hjemmet, men alt det varme vannet går i avløpet og varmen kan ikke utnyttes, i motsetning til varmen i badstuen.

I tillegg til den justerte innetemperaturen er det lurt å fokusere på de apparatene der energien går direkte ut av huset og ikke kan utnyttes videre. I tillegg, for å redusere mengden varmt vann som renner ned i avløpet, vær oppmerksom på riktig bruk av kjøkkenviften som blåser varm luft direkte ut av huset, dvs. glem ikke å slå av kjøkkenviften etter matlaging.

Dører bør ikke holdes åpne unødvendig, og sjekk tilstanden til dør- og vinduspakninger. Sørg for at ingen enheter er på unødvendig.

I tillegg anbefaler vi å sjekke alle elektriske apparater i hjemmet for å sikre at de fungerer som de skal. Vedlikehold av hvitevarer som kjøleskap og frysere kan påvirke energiforbruket deres betydelig. Selv små handlinger kan påvirke det daglige energiforbruket.

«Ved å investere i energieffektiviteten ved badstuen tjener både lommeboken og miljøet, men er også en klok investering for å opprettholde egen helse og velvære. Badstubading har flere vitenskapelig beviste helsefordeler. Regelmessig badstubading støtter en livsstil som fremmer helse og velvære.»