Slik velger du riktig batteri til hytta

25 februar 2021

AGM, bly/syre, karbon, litium, eller kanskje litium heat? Det er lett å gå seg vill i batterijungelen. Les alt du trenger å vite for å velge riktig batteri for ditt behov på hytta, i båten eller campingvognen.
 

Det er mange tekniske ord og uttrykk å holde styr på - men i bunn og grunn er det behovet som trumfer alt.

En forutsetning for at du skal bli fornøyd med solcelleanlegget ditt er at du velger riktig batteri, både med hensyn til kvalitet, type og kapasitet. Jo lenger periode du benytter hytta av gangen, jo større batteribank bør du ha.

Er du på hytta ofte, men i korte perioder av gangen, er det lurt å ha stor ladekapasitet – altså flere eller større paneler. Er du på hytta lenge om gangen, er det viktig å ha en stor nok batteribank - altså flere eller større batterier (og større ladekapasitet).

Batterier produseres i mange kvaliteter og har forskjellige egenskaper avhengig av formål og bruk.

Batteribanken må dekke forbruket, og litt til

Målet er å sørge for en batteribank som dekker behovet du har på hytta, og for å vite hvor stort behov du faktisk har, må du vite hvilket utstyr du har på hytta som krever strøm, hvor mye strøm det krever, og hvor lenge det skal brukes. Et forbruksbatteri skal ha høy kapasitet i amperetimer. Gjerne minst to ganger behovet for å sikre lang levetid, ekstra reserve, og økt framtidig forbruk.

Hvis du er på hytta i helgen bør batteribanken være stor nok til å dekke forbruket - se for deg at du mottar null lading i helgen - det kan bli dårlig vær. Du må likevel ha en batteribank stor nok til å dekke forbruket.

Hvis du er på hytta fire uker om sommeren, må du ha nok paneler til å produsere det daglige forbruket. Hvis du bruker 30 amperetimer en dag, må du ha nok paneler til å produsere 30 amperetimer neste dag. Stor batterikapasitet vil utnytte panelene bedre fordi panelene ikke blir stående unyttige hvis de ikke har et sted å levere strømmen til.

Når du har regnet ut dette, altså hvor mange amperetimer hvert batteri må være på for å dekke behovet, er det viktig å huske på at batteriet må ha litt ekstra kapasitet slik at du ikke lader det helt ut hver eneste gang. Vanligvis vil du kunne benytte rundt 70% av batteriets kapasitet, 90% dersom du har et litiumbatteri. Når det er sagt så er det en rekke andre faktorer som vil være med på å bestemme dette, men disse tallene er en god tommelfingerregel.

Når du vet størrelsen på batteribanken, altså hvor mange amperetimer som kreves for å dekke behovet på din hytte, gjenstår det å velge riktig batteriteknologi for behovet på din hytte. Her er det mye å velge mellom – vi oppsummerer fordeler og ulemper slik at du kan velge det som er best egnet til din hytte.

Fordeler og ulemper med AGM-batterier

AGM-batterier er per dags dato de vanligste batteriene å finne på hytter – det er en velutprøvd batteriteknologi som har vært på markedet i mange, mange år. Dette er en batteritype hvor du får relativt god levetid for den investeringen du gjør.

AGM-batterier er godt egnet for bruk på hytta – de fungerer godt også i kulde, og vil leve lenge dersom du behandler de godt. De er typiske «allround»-batterier: tette, vedlikeholdsfrie og krever ikke mye teknisk kunnskap for at de skal fungere optimalt. At batteriene er tette, betyr at du ikke trenger å etterfylle væske, måle syrevekt osv. At AGM-batterier er vedlikeholdsfrie, vil for de aller fleste være en stor fordel da det er en ting mindre å passe på eller bekymre seg for. Nesten alle solcelleregulatorer er tilpasset AGM-batterier, som igjen betyr at tilgangen på eksternt utstyr er svært god.

For å forlenge batteriets levetid er det viktig at du ikke reiser ifra tomme batterier – husk å forsikre deg om at alt forbruket er avslått når du drar. I den grad det er mulig, anbefaler vi at du forsøker å holde batteriet full-ladet, og at du gjerne overdimensjonerer batteribanken en smule slik at du ikke ender opp med å tappe batteriene helt.

AGM-batterier må full-lades regelmessig for å unngå at de sulfaterer. Batteriet kan maks. tappes 70% av oppgitt kapasitet. De har en relativt høy vekt sammenlignet med for eksempel litiumbatterier. AGM-batterier er ofte ikke optimale i omgivelser med mye vibrasjoner, for eksempel i en båt hvor det rister veldig mye, men her finnes det unntak som for eksempel dette Concorde-batteriet eller dette Optima-batteriet. Ved for høy ladespenning vil AGM-batterier tørke ut – pass derfor på at du har riktig innstilling på regulatoren.

Fordeler - AGM:
 • Tette batterier - ingen vedlikehold
 • Liten til ingen gassing
 • Ingen syrelekkasje
 • Lav indre motstand
 • God lademottagelighet
 • Kan monteres i alle vinkler
 • Høy motstandsdyktighet mot frostskader
Ulemper - AGM:
 • Generelt sårbare for vibrasjoner
 • Kan ikke vedlikeholdes
 • Forholdsvis høy vekt
 • Må full-lades regelmessig
Fordeler og ulemper med bly/syre-batterier

Åpne bly/syre-batterier som våre Rolls-batterier er av høy kvalitet og har meget gode egenskaper for større anlegg. De tåler høy belastning – altså at du kan trekke mye energi ut på kort tid. De er derfor godt egnet for deg som trenger masse strøm på en gang, gjerne i kombinasjon med 230 volt invertere slik som i våre kraftpakker.

Åpne bly/syre-batterier er et økonomisk valg når du ser på hvor mange amperetimer du får for pengene sammenlignet med andre batteriteknologier. De aller fleste solcelleregulatorer håndterer bly/syre-batterier som betyr at det er et godt utvalg av regulatorer for denne typen batterier, men merk deg at regulatoren må være korrekt innstilt for rett batteritype/ladespenning.

Rolls bly/syre-batterier har svært god levetid dersom du behandler batteriene riktig og sørger for godt vedlikehold, dette gjelder spesielt Rolls-batteriene som vil leve veldig lenge. Men noe vedlikehold er altså påkrevet – du må sjekke væskenivå og etterfylle ved behov.

Det er viktig å plassere batteriene slik at de står godt ventilert. Bly/syre-batterier må full-lades regelmessig, pass på riktig ladespenning for å unngå at batteriene sulfaterer ved lav batterispenning og utilstrekkelig ladestrøm. Batteriet kan maks. tappes 70% av oppgitt kapasitet.

Fordeler bly/syre:
 • Rimelig – mange amperetimer for pengene
 • Tåler høy belastning – egnet der du trenger mye strøm på en gang
 • Godt egnet i store anlegg som kraftpakker
 • Lang levetid
 • Lett tilgjengelig
 • Stort utvalg
 • Kan vedlikeholdes

 

Ulemper bly/syre:
 • Avgir knallgass
 • Potensielle syreskader ved søl
 • Må vedlikeholdes
 • Sårbare for vibrasjoner
 • Forholdsvis høy vekt
 • Må full-lades regelmessig

Fordeler og ulemper med litiumbatterier

En av de største fordelene til litiumbatterier er at du kan utnytte nesten hele batteriets kapasitet, ca. 90% av hele kapasiteten. Med et AGM-batteri kan du utnytte ca. 50-70% av batteriets kapasitet, mens et litiumbatteri kan du nær sagt lade helt ut. Et spenningsdropp i batteriet er svært beskjedent ved middels store strømmer, kontra andre batteriteknologier.

En stor fordel med et litiumbatteri er den høye energitettheten, det fører nemlig til at et litiumbatteri er vesentlig lettere enn et vanlig fritidsbatteri. Du får altså flere amperetimer per kg: et litiumbatteri på 125At veier 15 kg, mens dette 136At AGM-batteriet veier 32,5 kg, over dobbelt så mye som litiumbatteriet. Den lave vekten gjør litiumbatterier ekstra godt egnet i båter og campingvogn/caravan hvor totalvekt har mye å si.

Litiumbatterier av god kvalitet har meget lang levetid. Dette er vedlikeholdsfrie batterier: de er tette, og sulfaterer ikke slik som andre batterityper kan gjøre. Et litiumbatteri tar ikke skade av å stå halvfullt, og det er heller ikke noe krav om å regelmessig full-lade batteriet som med AGM og bly/syre.

Et litiumbatteri er avhengig av en BMS (battery management system), enten intern eller ekstern. BMSen beskytter batteriene mot utlading og overlading, og beskytter omgivelsene mot overoppheting, kortslutning osv. Alle Sunwinds litiumbatterier har integrert BMS som ivaretar alle sikkerhetsaspekter ved ditt batteri. Mange av våre batterier har også innebygget Bluetooth slik at du kan sjekke batteriets tilstand i en egen app på din smarttelefon.

Batteribanken kan bygges ut dersom behovet øker i motsetning til for eksempel AGM hvor batterier som skal kobles i serie/parallell så lenge den bygges ut innen rimelig tid.

Litiumbatterier kan ikke lades i kulde, så dersom du har en hytte som brukes om vinteren og er avhengig av at batteriet tar imot full ladestrøm også i kalde omgivelsestemperaturer, vil et litiumbatteri ikke være egnet. Unntaket er litium heat-batterier som har en innebygget varmefolie – les mer om disse under.

Det er viktig å merke seg at et litiumbatteri ikke nødvendigvis er det samme fordi det det heter et litiumbatteri. De lages etter forskjellige produksjonsmetoder og kjemiske forbindelser, og bygges opp på forskjellige celletyper.

Her får du en sammenligning:
AGM 260 = 2180 Wt tilgjengelig energi 63 kg = 35Wt/kg
125 Litium Heat 1500 Wt tilgjengelig energi 15 kg = 100 Wt/kg
100 Litum Power Max 1280 Wt tilgjengelig energi 13,5 kg = 95 Wt/kg
300 MG HE litium (24V) 7500 Wt tilgjengelig energi 41,5 kg = 182Wt/kg

Dette er litium Heat

Litium heat-batterier har alle de samme tekniske egenskapene til litiumbatterier, med en stor forskjell: tradisjonelle litiumbatterier kan ikke lades med høy strøm i minusgrader, men det kan litium heat.

Litium heat er egnet for deg som ønsker litiumbatterier som kan lades i minusgrader. De har nemlig en varmefolie liggende rundt battericellene som benytter noe av energien som tilføres batteriet. Varmefolien sørger for at cellene når en viss temperatur slik at litiumbatteriet kan lades opp selv om det er minusgrader i rommet batteriene er plassert i. Varmefolien vil ikke trekke strøm før batteriet skal lade i minusgrader.

Fordeler litium:
 • Nesten hele kapasiteten kan utnyttes
 • Svært lav vekt
 • Lades raskt opp
 • Meget god levetid
 • Vedlikeholdsfrie
 • Litium Heat-batterier kan lades opp i minusgrader

Ulemper litium:
 • Kan ikke lades i kulde (med unntak av litium heat)
 • Relativt kostbar investering
 • Følsomme for hurtig utlading

Slik velger du riktig batteri

Det aller viktigste er å først beregne hvor stort behov du har, altså hvor mange amperetimer din batteribank må være på for å dekke forbruket. Vår erfaring tilsier også at når man først får strøm på hytta, bruker man litt mer enn man har sett for seg – det er derfor ofte lurt å overdimensjonere en smule.

Deretter gjelder det rett å slett å velge den teknologien som har de egenskapene som passer på din hytte eller i din båt eller caravan. Her vil en del teknologier vise seg som lite egnet – for eksempel vil litiumbatteri (som ikke kan lades i kulde) være dårlig egnet i en vinterhytte, et åpent bly/syre-batteri som har en høy vekt, vil egne seg dårlig i en seilbåt hvor målet er å holde vekten lav osv.