Dette må du vite om propangass og sikkerhet

10 juli 2018

I Norge begrenser ofte bruken av gassprodukter seg til hytta og profesjonelle storkjøkken, og mange er usikre på hva de potensielle farene med propan er. Dette må du vite om propangass!

Det viktigste å huske på er kanskje det kjedeligste punktet: les bruksanvisningen! Med korrekt bruk og en sunn respekt for propangass vil det være helt sikkert og trygt å ha gassprodukter på hytta. Under har vi samlet noen gode råd og tips for deg som vil vite mer om propangass og gass på hytta.
flamme.jpeg

Dette må du vite om propangas

Selve propangassen har i seg selv ikke spesielt farlige egenskaper. For at propangass i det hele tatt skal forbrenne er den avhengig av oksygen. Skulle det skje en ulykke vil det derfor være oksygenmangelen som i seg selv kan kreve liv. Propangass er i utgangspunktet en luktfri gass. Den blir derfor tilsatt luktstoff slik at ved en lekkasje er det relativt å lukte seg frem til dette. Lukter du derfor råtten kål eller råtne egg er det viktig å stenge gasstilførselen og lufte så godt som mulig.

Propangass er tyngre enn den luften vi puster inn. Hvis en gassbeholder lekker vil propangassen legge seg langs gulvet. En gassalarm skal derfor monteres lavt på veggen.

Propangass har en egen kjemi som få har satt seg inn i. Ofte oppstår feil når man bruker gassprodukter på samme måte som elektriske produkter - det kreves altså at du setter deg litt inn i hvordan gassproduktet fungerer, og blir vant til å bruke det på en god og trygg måte

Gasslekkasje? Dette gjør du:

Ved tegn på gasslekkasje er det viktig at du stenger for gassen med en gang. Åpne opp vinduer og dører, og luft godt ut. Slukk alle flammer, levende lys og annen bruk av åpen ild, og stopp bruken av elektriske apparater. Husk at propangassen er tilsatt lukt slik at du skal kunne oppdage den tidlig.

Litt om kullos og karbonmonoksid (CO)

Kullos er fortegnelsen på gassblandingen som oppstår ved ufullstendig forbrenning av brennstoffer som inneholder karbon, som for eksempel propangass gjør. Kullos er veldig giftig fordi det inneholder karbonmonoksid som har den kjemiske formelen CO.

Ved kullosutslipp er det viktig å stanse all gasstilførsel og stenge ventilene. Åpne vinduer og dører ut, og kom deg ut i frisk luft selv. Ved ubehag skal du alltid kontakte lege, og i nødstilfeller skal du kontakte brannvesen ved å ringe 110.

Tips: Husk at kullos ikke avgir noen lukt - en CO-alarm er derfor essensielt! Det samme er en gassalarm - kullos og propan er to forskjellige ting!

Slik unngår du den farlige kullosen

Å lese bruksanvisningen og utføre jevnlig vedlikehold i henhold til denne er selvfølgelig sted å starte. God ventilering er viktig av mange grunner men i hovedsak fordi: propangass må tilføres oksygen for å brenne og avgassene fra forbrenningen må få slippe ut. Propangassen forbruker nemlig oksygenet i rommet, og derfor må du passe på at det tilføres nok oksygen.

 • Følg bruks- og vedlikeholdsveiledningen som følger med apparatet.
 • Sørg for god ventilasjon der du bruker gassovn og andre gassapparater.
 • Sjekk at gassapparatet er til innendørs bruk.
 • Sørg for at rommet der du skal bruke gassapparatet er stort nok.
 • Følg ekstra godt med når produktene er i bruk!


I tillegg finnes det en rekke smarte produkter du bør gå til anskaffelse av. En CO-alarm og en gassalarm bør være en selvfølge! Husk også å jevnlig bytte gasslange og gassregulator - her synder mange! Mistenker du en gasslekkasje kan en slik lekkasjespray være god å ha, og du vil kunne lokalisere og avdekke en lekkasje med en gang.

Tips: I båt og campingvogn bør CO-alarmen monteres i sengehøyde slik at eventuell kullos detekteres så snart det er i en høyde hvor det kan være skadelig for mennesker.

Dette er propanforgiftning

For et utrent øye kan det være vanskelig å skille mellom kullosforgiftning og propanforgiftning. Som nevnt tidligere vil en eventuell kullosforgiftning forekomme ved en ufullstendig forbrenning av propangass, mens propanforgiftning skyldes i hovedsak mangel på oksygen. Propangassen er lite farlig i seg selv, men dersom du får i deg svært mye propangass vil oksygenet fortrenges, og du kan miste bevissthet og i verste fall livet.

Dette er gassvettreglene:
 • Plasser aldri gassbeholdere i kjelleren eller i andre rom under bakken.
 • Sørg for at gassbeholderen står oppreist og ikke blir utsatt for sterk varme eller sterk sol. Sett gassbeholderen utenfor grillen, så kan du lett stenge av gassen.
 • Vær på vakt mot lekkasjer. Åpen ild, røyking eller en elektrisk gnist kan tenne på gassen slik at den eksploderer.
 • Sjekk slange og koblinger for lekkasjer jevnlig. Dette gjør du ved å pensle på konsentrert såpevann. Når du åpner for gassen vil det danne seg såpebobler der lekkasjen er.
 • Bruk bare slanger som er egnet for bruk til gass. Skift sprukne eller ødelagte slanger med en gang. Det er ikke lov til å bruke slanger som er lengre enn 1,5 meter. Bruk slangeklemmer for å feste slangen.
 • Hold alltid en tent fyrstikk klar når du åpner for gassen. Steng for gassen når du ikke skal bruke den. Ta også av regulatoren hvis det er lenge til du skal bruke gass igjen.
 • Hvis det begynner å brenne i nærheten av gassbeholderen, steng for gassen ved å vippe over knappen på toppen av regulatoren. Hvis det er forsvarlig bør du også flytte beholderen vekk fra brannen.
 • Sørg for at gassapparatet og beholderen er i god stand. Ikke prøv å reparere skader på gassbeholderen selv. Overlat til propanforhandleren å gjøre kontroll og eventuelt vedlikehold av gassapparater og gassanlegg.
 • Les bruksanvisningen nøye før du tar gassapparater og gassanlegg i bruk. Spør forhandleren hvis du er i tvil om noe.
Et siste tips

For alle som eier et gassprodukt er det viktig å jevnlig sjekke at gassutstyret er i orden på lik linje som du sjekker elektrisk utstyr. Print gjerne ut gassvettregelene og ha på hytta - del kunnskapen med alle som besøker hytta.