Så trygge er egentlig gassproduktene på hytta

17 juli 2018

Majoriteten av hytter uten innlagt strøm har gassprodukter på hytta. For mange kan det være usikkerhet knyttet til bruken av gass: følg disse rådene for en trygg og sikker bruk av propangass på hytta.

Titusenvis av nordmenn tilbringer både sommer-, høst-, jul-, vinter- og påskeferie på hytta - for ikke å nevne helger. Mange har hytter med flere forskjellige produkter som driftes på propangass, og det er viktig å ha god oversikt over produktenes sikkerhetsmekanismer og potensielle fallgruver.

Vær trygg på hytta

I store deler av Europa brukes gass i alle hjem, både til gasstopper, stekeovner og oppvarming, mens i Norge er hytteeierne og restaurantkokkene kanskje de med mest erfaring når det kommer til gassprodukter. Å bli trygg på ditt gassprodukt er derfor viktig.

Generelt er det et par nye ting sammenlignet med elektriske produkter du er vant til hjemme, som du gjerne kan være litt ekstra obs på. For de aller fleste gjelder det å sette seg inn i hvordan produktene virker, ta noen enkle forhåndsregler og til slutt gjenstår det kun å bli vant til sitt gassprodukt.

Produkter med høy sikkerhet

Sikkerheten er i høysetet når gassprodukter utvikles og produseres. Det finnes flere sikkerhetselementer i gassproduktene slik de blir produsert, blant annet har nesten alle gassprodukter en tennsikring som vil stoppe gasstilførselen om flammen slukker.

Flere produkter er også utstyrt med veltesikring. Skulle produktet velte vil denne sikringen slå ut, og gasstilførselen vil stanses. På gassvannvarmeren er det for eksempel et eget overopphetingsvern som vil slå inn dersom avgassen er feil montert, og kutter deretter alt - gasstilførsel, tenning osv.

I tillegg til høye krav til produktutvikling og produksjon har vi også flere relevante lover, regler og forskrifter.

Strengt lovverk

I Norge har vi et særdeles strengt lov- og regelverk sammenlignet med land hvor gassprodukter er betydelig mer utbredt. Disse lovene og reglene er utformet for å forebygge skade på liv, helse, miljø og materielle verdier.

På nettsidene til direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap kan du lese mer om gjeldende lover og regler.

Gassalarmen og CO-alarmen - billige livsforsikringer

Akkurat som at brannalarmen er en selvfølge i et hvert hjem bør både gassalarm og CO-alarm være en selvfølge på alle hytter, bobiler og båter hvor det benyttes gassprodukter.

Å investere i en gassalaram og CO-alarm vil bidra til en enda bedre nattesøvn. For det er nemlig om natten det kan være ekstra viktig å ha alarmene på plass.

Dette er enkle og preventive tiltak som kan redde liv - skulle noe mot formodning skje, vil du bli vekket i tide til å kunne unnslippe en potensielt farlig situasjon.

Tips: Kullos(CO) stiger - det er derfor viktig at en ren CO-alarm monteres høyt.

Ikke undervurder viktigheten av riktig vedlikehold

Et av de mest effektive tiltakene du kan igangsette er å sørge for korrekt vedlikehold av gassproduktene dine. Dette koster ingenting, men kan være forskjellen på en avverget situasjon og en alvorlig ulykke.

I bruksanvisningen som fulgte med ditt produkt vil du finne gode instruksjoner for hvordan ditt gassprodukt skal vedlikeholdes. Sunwind tilbyr børstesett som er ypperlig til vedlikeholdsrengjøring av ditt gasskjøleskap. Den lille børsten brukes til brenneren, mens den store brukes til å "feie pipen". På den måten unngår du at det soter mye og lukter, at forbrenningen blir dårligere og at kjøleskapet ikke blir like kaldt som du ønsker - i tillegg til å avverge en ulykke.

Derfor er tennsikringen så viktig

Vi får ofte spørsmål om hvorfor vi anbefaler kunden å ha ekstra tennsikringer liggende på hytta - "jeg kan jo bare bruke fyrstikker". Det er helt riktig at alle gassprodukter kan tennes manuelt ved hjelp av lighter eller fyrstikker. Tennsikringen er likevel veldig viktig - den er en viktig sikkerhetsinstans.

Tennsikringen er plassert ved siden av brenneren og har en føler som stikker inn i flammen. Når flammen brenner og tennsikringen er varm, er alt i orden og på stell - slik skal det være!

Slukker derimot flammen, for eksempel kan et åpent vindu og et overraskende vindkast blåse den ut, vil tennsikringen registrere at flammen ikke brenner. Da vil tennsikringen si stopp, her brenner det ikke noen flamme og gassen forbrennes ikke, vi må stoppe gassen, og gasskranen stanser gasstilførselen.

Ta derfor servicetekniker Ivan sitt råd på alvor: alltid ha en ekstra tennsikring liggende på hytta til ethvert gassprodukt du har!

Når byttet du gassregulator og slange sist?

Det mangler nemlig ikke på skrekkeksempler hva angår gassregulator og gasslange forteller servicetekniker Stian Meiningen:

- Det er heldigvis ikke ofte, men jeg kom over en gasslange fra det glade 80-tallet på et gassprodukt jeg utførte en rutineservice på. Folk tenker kanskje ikke så mye over akkurat gasslange og gassregulator, men gasslange er ferskvare og bør byttes jevnlig. Jeg pleier å anbefale at gasslanger utendørs byttes etter to sesonger, mens gassregulator skal byttes hvert tiende år, og innendørs gasslange byttes hvert tredje år.

Ikke glem å sjekke dette

I Norge er det gassregulator med et trykk på 30mbar som skal brukes. Dette kan du lese av på selve gassregulatoren. Norske gassprodukter er også tilpasset dette trykket - det er derfor en dårlig idé å gå til innkjøp av utenlandske gassprodukter som skal ha 50mbar.

Til husholdningsprodukter bruker du en husholdningsregulator som typisk gir 2 kg gass i timen. Enkelte produkter som for eksempel enn 14 liter vannvarmer vil kreve mer avgitt gass per time, og da trenger du en spesialregulator som denne som gir 4 kg gass per time.

Tips: Husk at du kun har lov til å oppbevare 2 x 11 kg gassflasker inne i hytta. Har du mange produkter som krever gass kan det være lurt å ta kontakt med en autorisert gassinstallatør og legge et røropplegg på hytta.

Er gassprodukter sikre og trygge?

Fra idé og utvikling av produkter på gass, til utforming av lover og regler er hovedfokuset på sikkerhet og å lage trygge produkter som forebygger skade på liv og helse. Propangass må behandles med respekt, men med riktig vedlikehold og noen smarte tilleggsprodukter som CO- og gassalarm er det helt trygt å ha gassprodukter på hytta.