Bruk av gass på hytta

10 februar 2016

Gass er en energikilde som gir unike muligheter! Bruk propan til oppvarming, matlaging, kjøling og vannvarming. Sunwinds utvalg gir deg valgfrihet og mulighet for individuell tilpasning.

Montering av propanforbrukende apparater

For å sikre at gassanlegg i bolig eller publikumsanlegg blir montert fagmessig og betryggende skal fastmontert gassforbrukende utstyr, røropplegg og beholdere være installert av montør med dokumentert kompetanse. Montering av enkle gassinstallasjoner på fritidseiendom er unntaket fra dette kravet. 

På hyttene har det vært vanlig å ha ett kokeapparat/komfyr på eller ved siden av benken med ett regulatorsett tilkoblet gassflasken som man har plassert inn under kjøkkenbenken. Når man benytter denne metoden så skal man alltid sørge for god utlufting og det anbefales luftespalter/gitter ved skapets sokkel. Dersom man skal montere flere enn ett apparat kan det være lurt å legge opp et system med automatisk omskifter, et slikt system vil kreve at flasker og skap monteres utendørs.
 

  • Propanslanger skal være av propanbestandig materiale. Største tillatte slangelengde er 1,5 meter, overskrides denne lengden skal man legge opp rørsystem. Skift slange hvert 3. år
  • Til rørsystem skal det brukes glødet kobberrør. Disse skal være plassert lett tilgjengelig for kontroll. Ved føring gjennom vegg skal man benytte et varerør. I et slikt system skal det også monteres en stengeventil for hvert apparat som er tilkoblet.
  • Propanbeholderen skal alltid stå i oppreist stilling, også under transport, ellers vil ikke sikkerhetsventilen på propanflasken fungere. Propanbeholderen skal aldri brukes eller oppbevares i rom under bakkenivå, for eksempel kjeller.  
  • I følge forskriftene har vi anledning til å oppbevare maksimalt 22 kg Propan innendørs (2 x 11 kg).

 

COLOURBOX1107889.jpeg

Propan til matlaging

Hvis du trodde det betydde dårligere komfort å måtte installere en gasskomfyr på hytta må du tro om igjen! Gasskomfyrer har en unik egenskap, nemlig full kontroll over varmen. Dette er grunnen til at de profesjonelle kokkene foretrekker gassbluss når de lager mat. Faktisk er det flere og flere som velger å installere gassbluss også hjemme. På en propankomfyr med åpne bluss kommer varmen spontant, og den lar seg regulere fra meget svak til meget sterk på et øyeblikk.

En annen fordel er at komfyren er kald i det øyeblikk du stenger av blusset igjen. Kontrollen over matlagingen er derfor optimal, faktisk mye bedre enn på elektriske kokeplater som holder mye lenger på varmen.

 

Stekeovnen fungerer like fint, men denne krever litt mer øvelse av brukeren. Den som har vært henvist til gårsdagens gassfyrte stekeovn har kanskje erfart at det var vanskelig å få topp resultat, undervarmen ble gjerne for sterk og kunne svi maten under. Heldigvis er de fleste moderne gassfyrte stekeovner så godt konstruert at dette ikke er noe problem lenger. Du får nå jevn og fin varme, innebygd termostat gjør det også mye enklere i dag. Det finnes likevel noen få enkle knep du bør merke deg før du setter i gang med din nye propanstekeovn:
 

  • Temperaturen stilles inn ved hjelp av et temperaturskjema som følger med de fleste komfyrer. I noen tilfeller vil det lønne seg å stille temperaturen noe høyere enn det skjemaet forteller deg.
  • Forvarm ovnen i 20 minutter først, stekeovnens temperatur vil da stabilisere seg og forbli stabil når maten kommer inn.
  • Formen til baking bør være av aluminium eller teflon. Under baking i store former, må man forsikre seg om at formen ikke berører stekeovnens bakside.
  • For å reflektere noe av varmen anbefaler vi bruk av aluminiumsfolie som bakepapir både på stekebrettet, i langpannen og i brødformen.
  • Prøv og feil selv – lær deg å kjenne din gasstekeovn!

 

Tennsikring.jpeg