Vannopplegg på hytta - slik går du frem

21 januar 2019

Uten innlagt vann eller strøm på hytta kan du ved å montere opp et vannsystem ta en varm dusj og enkelt tappe varmtvann til oppvasken. Systemet er enkelt å tilpasse og vil gi deg økt komfort og velvære!
Vi ønsker at du skal ha det bra på hytta. Et tilfredsstillende vannopplegg er et av mange viktige komponenter i det gode hytteliv.

Selv om du ikke har innlagt vann, kan du likevel ha en god vannkomfort på hytta. Sunwind har løsninger som skreddersyes den enkelte hytte, løsninger som tusenvis av hytteeiere er godt fornøyd med. Kommunene rundt i Norge har ulike regler som gjelder vann og utslipp.

Det er viktig at du kontrollerer hvilke regler som gjelder der du har hytte.
 

Regelverk og utslippstillatelse

Som hovedregel har vi kun lov til å slippe ut det vannet vi selv har båret inn i hytta. Alle typer faste vannopplegg i en hytte krever utslippstillatelse, selv om vannet bare pumpes fra brønnen ute på tunet.

Mange kommuner har for øvrig egne restriksjoner på hva som er lov og ikke, så det kan være lurt å sjekke med kommunen du har hytte i. Ønsker du utslippstillatelse må du søke om dette, man søker om å slippe ut vann – ikke om å legge det inn. Eksisterende anlegg fra før 15. Mai 1972 som ikke har utslippstillatelse, er fortsatt lovlige. Kommunene kan imidlertid bestemme at slike anlegg blir ulovlige etter en gitt frist. Innen fristens utløp må det derfor være søkt om utslipstillatelse.

Vesentlig utvidelse av et allerede eksisterende anlegg som har utslippstillatelse utløser krav om ny tillatelse.

Vannsystem29-12.jpeg

Varmt vann

Det finnes ikke vannvarmere driftet på 12 volt, da disse ville bli alt for energikrevende for et vanlig 12 volts anlegg. Du kan derimot varme opp vannet ved hjelp av en propanvannvarmer. Propanvannvarmere er trykkstyrte og brenneren aktiveres derfor bare når du åpner kranene – du slipper dermed å varme opp mer vann enn du bruker.

Sunwinds propanvannvarmere kan levere fra 5 til 14 liter vann per minutt. Hvor varmt vann du får avhenger av temperaturen på vannet du sender inn i varmeren, men hovedregelen er at propanvannvarmeren varmer opp vannet 25 grader mer enn vannet du sender inn i den ved full kapasitetsutnyttelse (liter per minutt). Ved for eksempel halv utnyttelse 7 liter per minutt på en 14 liters varmer) vil temperaturhevningen ligge på 50 grader. Propanvannvarmerne er avhengige av trykkvann, dette kan du få med en 230 eller 12 volts pumpe.

Dersom du har innlagt strøm på hytta kan du benytte en 230 volts varmtvannsbereder eller en gjennomstrømningsvarmer. Har du ingen mulighet for 12 volt eller 230 volt og dermed trykkvann, må du varme opp vannet på egenhånd. Dette kan du for eksempel gjøre i en kjele på svartovnen eller komfyren. For å få deg en dusj må du da gå til anskaffelse av en modell med fot- eller håndpumpe.

Sunwinds propanvannvarmere kan levere fra 5 til 14 liter vann per minutt. Hvor varmt vann du får avhenger av temperaturen på vannet du sender inn i varmeren, men hovedregelen er at propanvannvarmeren varmer opp vannet 25 grader mer enn vannet du sender inn i den ved full kapasitetsutnyttelse (liter per minutt). Ved for eksempel halv utnyttelse 7 liter per minutt på en 14 liters varmer) vil temperaturhevningen ligge på 50 grader. Propanvannvarmerne er avhengige av trykkvann, dette kan du få med en 230 eller 12 volts pumpe.

Dersom du har innlagt strøm på hytta kan du benytte en 230 volts varmtvannsbereder eller en gjennomstrømningsvarmer. Har du ingen mulighet for 12 volt eller 230 volt og dermed trykkvann, må du varme opp vannet på egenhånd. Dette kan du for eksempel gjøre i en kjele på svartovnen eller komfyren. For å få deg en dusj må du da gå til anskaffelse av en modell med fot- eller håndpumpe.