Badstue på 1-2-3

7 januar 2019

Ønsker du deg badstue på hytta, men vet ikke helt hvordan du skal begynne? Her får du noen tips for planleggings- og byggeprosessen.

Enten det er hjemme eller på hytta drømmer mange om en badstue. Det er ikke nødvendigvis så vanskelig som du skulle tro - her får du ekspertenes tips til hvordan du får en badstue på 1-2-3!

Planlegging

I planleggingsprosessen bør du ta hensyn til:
• Plassbehovet i badstuen
• Tekniske installasjoner
• Varme- og fuktisolasjon
• Ventilasjon

Ventilasjon

Det er viktig med riktig ventilasjon i badstuen. Ovnen krever luft for optimal ytelse, og rommet krever riktig luftsirkulasjon for full nytelse av badstubadet. Luften til badstuen skal komme fra et oppvarmet rom ved siden av badstuen. Luften fra badstuen bør føres tilbake til det samme oppvarmede rommet. Tilførselsventilen plasseres langt ned mot gulvet, gjerne under ovnen.

Alternativt kan tilførselsventilen være en spalte i nedre kant av døren. Avtrekksventilen skal plasseres lengst mulig fra tilførselsventilen, optimalt på veggen under benken, så man unngår å slippe den varmeste luften ut av badstuen igjen. Ovn og dør bør være plassert på samme vegg eller i samme hjørne fordi da ”samarbeider” luften fra døren og tilførselsventilen.

Badstudøren

En badstudør skal slå ut fra badstuen. Den bør ha magnetlås, rullelås eller lignende. For det beste resultat kjøper du en ferdig badstuedør. Disse dørene har normalt karmmål på 69 x 189 cm. Det anbefales å kjøpe en badstudør i glass, da denne ikke er bevegelig på samme måte som treverk.

Bygging av badstuen

Badstuen skal ha en innvendig takhøyde på minst 190 cm. Det bør være en luftspalte på minimum 20-30 mm mellom vegger og tak i badstuen og husets øvrige konstruksjoner. Dette er spesielt viktig mot yttervegger. Veggene bygges av minimum 50 mm bindingsverk som isoleres med 50 mm mineralull.

Spikerslag for feste av benker og ovn monteres i bindingsverket. Unngå grove dimensjoner i spikerslag, hjørnestolper og paneler. Taket bygges av minimum 50 mm takverk som isoleres med 50 mm mineralull. For bedre varmeisolering i taket kan det brukes 70 mm eller 100 mm takverk som isoleres med henholdsvis 70 mm eller 100 mm mineralull. Innvendig panel bør monteres stående, og skal ikke være bredere enn 95 mm på grunn av store fukt- og temperaturbevegelser.

Panelet skal være så tynt som mulig fordi oppvarmingstiden i badstuen da blir kortere. Ideelt panel til innvendig kledning av tak og vegger i badstuen er granpanel i dimensjon 12 x 70 mm. Se detaljert tverrsnitt av badstue i tegningen under.


Isolasjon

Isolasjonen må utføres nøyaktig og skikkelig, da oppnår du hurtig og økonomisk oppvarming av badstuen. Sørg for at spikerslagene settes opp med riktig mellomrom for isolasjonsmattene. Start med å legge panel på innsiden. Veggpanelet spikrer du mot liggende spikerslag med galvanisert dykkert. Utvendig kan du bruke samme panel som innvendig, men spon- eller fiberplater kan også brukes. For å reflektere tilbake varmen kan det være en fordel å kle tak og vegger med aluminiumsfolie på utsiden.

Badstubenker

Benkene bygges vanligvis i tradisjonell trappetrinnsform. Avstanden fra gulvet til nederste benk før være 60 cm, 40 cm er en passende avstand mellom benkene. Dersom du har en krakk i badstuen er 35 cm en fin høyde.

Materialvalg

Gran er et passende materiale til panelet. Furu inneholder mye kvae, så den egner seg bare hvis den er helt kvistfri. Når temperaturen stiger vil furu avgi en sterk lukt. Osp og abachi er også egnede tresorter til panel. Gran anbefales ikke til innredning fordi den har normalt mye kvister som blir ubehagelig varme. Materialer fra løvtrær er veldig bra fordi det gir glatte overflater. Abachi er et treslag som egner seg spesielt bra til benk, benkefront, ryggstøtte og gulvtrem. Svartor og osp egner seg også bra til badstuinnredningen.

Sikkerhet

Elektriske badstuovner skal monteres med minimum avstand til sidevegg på 30 – 100 mm avhengig av ovnens effekt, les alltid bruksanvisningen nøye. For Harvias vedfyrte badstuovner må man beregne en sikkerhetsavstand til brennbare materialer på 500 mm til sidene. Avstanden kan reduseres ved bruk av Harvias beskyttelsesdeksler. Evt. tregulv under ovnen beskyttes med minimum 60 mm betonglag eller et varmedeksel for gulv.

Valg av badstuovn

Valg av badstuovn og ovnens effekt avhenger av badstuens volum og konstruksjon. Man trenger i gjennomsnitt 1 kw aggregateffekt pr m3. Beregn noe høyere effekt om det er vinduer, eller varmelagrende materialer i veggene som murstein eller betong. Dersom veggene er av uisolert tømmer beregn 1,5 kW pr m3. Ved beregning av ovnens effekt i badstuer med hel glassdør legges 1,4 m3 til rommets volum.