Er vindmølle et bra energitilskudd på hytta

6 oktober 2022

Vindkraft er en ressurs vi har jevn tilgang til i Norge. Det er derfor spesielt aktuelt å skaffe seg vindmølle på hytta, da hytta ofte har beliggenhet på fjellet eller ved havet. Om du planlegger å skaffe en vindmølle bør du derfor ha mulighet til å plassere den høyt i terrenget eller nært havet. Her har vi samlet sammen tips og råd til deg før du investerer i en vindmølle til hytta eller båten.

I vårt klima er tilgangen på solenergi veldig varierende gjennom de fire årstidene, mens vinden er mer jevnt fordelt. Vindmøller er særlig egnet langs kysten og i litt høyereliggende terreng på fjellet. Slike steder kan man lett utnytte kraften fra en vindmølle. Vindmøllen er særlig egnet i et hybridanlegg der hytta brukes mye i vintermånedene.

Vindmølle til hytta er et godt valg for de som ønsker den tilsvarende standarden vanlig strømforsyning kan gi – i tillegg er det miljøvennlig.

Hvor i landet passer det med vindmølle?

Best egnet er steder som har gjennomsnittsvind over 3 m/sek, dette er typisk på fjellvidder, store deler av kysten, spesielt på Vestlandet og langt nord der man kan ha mye vind kombinert med lang mørketid. Gjennomsnittsvind kan man som regel finne på for eksempel yr.no

Når bør jeg velge en vindmølle?

Dette finnes det ikke noen fasit på da alle har forskjellige behov, men som tommelfingerregel, når solcelle ikke kan dekke behovet for strøm alene, eller man har et strømforbruk som gjør at sporadisk bruk av generator gir for store ulemper eller driftsutfordringer. Vindmølle er sjelden et godt alternativ alene som eneste strømkilde.

Vinmølle-redigert.jpg

Er området egnet for montering?

Der vindmøllen skal plasseres må det være åpent og fritt slik at turbulens fra åskammer, terrengformasjoner eller bygninger ikke skaper turbulent vind rundt selve vindmøllen. Monter derfor aldri en vindmølle over ett tak på en bygning eller på selve taket!

Tips til montering av vindmølle

En høy nok mast er en nødvendighet for at vindmøllen skal produsere tilfredsstillende.  Masten bør ikke være kortere enn 6 meter (gjelder ikke seilbåt) og dess høyere den er, dess høyere gjennomsnittsvind og jevnere vind vil vindmøllen få. Masten må rigges slik at den står 100% i lodd, være stabil så den ikke svinger i høye vindhastigheter, det må være mulig og enkelt kunne legge møllen ned for årlig ettersyn og/eller kunne binde vindmøllen fast ved ekstreme vinder. Vippeledd som ofte benyttes på for eksempel flaggstenger gjør dette enklere.

Bardunering er en nødvendighet for at masten skal stå stabilt, vindmøllen yter et ganske stort moment på selve masten da masten blir tyngst i toppen.

Batteribank til vindmølle

Batteribanken må være stor nok til å ta imot strømmen vindmøllen produserer, for liten batteribank vil resultere i stor slitasje på vindmøllen da stator i vindmøllen vil måtte bremse vindmøllen unødvendig mye og varmgang kan raskt bli en realitet, dette forverres dess høyere vindhastigheten er.

De aller fleste vindmøller er utstyrt med brems som bremser vindmøllen når batteribanken er full, dette skjer ved at minst to av fasene i vindmøllen kortslutter for at vindmøllen ikke skal løpe løpsk.

Dumplast er sjelden nødvendig hvis forbruket er jevnt, batteribanken stor nok og man binder fast vindmøllen ved lengre tids fravær. Det kan dog være lurt hvis det motsatte er tilfelle, det anbefales da å bruke en ekstra regulator i «diversion» modus som kan gi strøm til for eksempel en varmekabel som er tilpasset vindmøllens effekt og systemspenning på batteriene slik at brems på vindmøllen ikke står innkoblet hele tiden.

Regulator til vindmølle

Når både solcelle og vindmølle benyttes på samme batteribank, er det fornuftig å benytte egen regulator for solcellepanel. Dette øker redundans/ sikkerhetsmargin i systemet og minsker påkjenning på regulatoren til vindmøllen betraktelig.

Kabel til vindmølle

Sunwind sine vindmøller er alle 3 – fase modeller så det kreves en 3 -leder kabel i rett tverrsnitt i forhold til avstand fra vindmøllen til regulator. Da denne forlegges på eller i bakken bør den være av typen PFSP(X). Dette skal forskriftsmessig utføres av godkjent installatør da spenning fra selv en 12V vindmølle kommer fort opp i over 70V.

Binde opp vindmølle

Det er lurt å binde opp vindmøllen når vindhastighet er meldt (for eksempel Yr.no eller tilsvarende) over 22m/sek. De aller fleste vindmøller er testet i vindtunnel for å oppnå godkjenning ved 50 m/sek, men dette er en vindhastighet som benyttes for å teste at blader og kropp holder sammen under stor påkjenning og er ikke anvendelig i praksis montert i det fri. Tenk derfor gjennom dette før du monterer eller reiser fra hytta, at det kan være lurt å binde opp før avreise.

Båtshake og stige er gode hjelpemidler i sterk vind, båtshaken kan benyttes når det blåser kraftig slik at vinden kan ta tak i haleroret på vindmøllen og vri den ut av masten. Båtshaken gjør det mulig å stoppe vindmøllen og binde den opp når det blåser for mye eller man skal gjøre vedlikehold.

Vedlikehold av vindmølle

Alle vindmøller bør tas ned en gang pr år, lager bør byttes årlig da det er for sent å redde vindmøllen når de ryker. Eventuelle pakkbokser og o-ringer som sikrer elektriske kabeltilkoblinger eller pivot lager mot vanninntrenging bør sjekkes og eventuelt etter - smøres med Silicon fett.

Vindmølle (20).JPG

Forståelse av vindhastigheter

Dette er det lurt å ha litt innsikt i da vindens påkjenning er enorm med økt vindstyrke og fordi vind også kan bringe med seg andre legemer gjennom lufta som kan skade en vindmølle når hastighetene blir store. Hastigheter fra liten storm til orkan gjengir når vindmøller bør sikres.

Vindmølle01.jpg

Vindens virkning

Hvilken effekt de ulike vindstyrkene typisk har i lavlandet i Norge, beskrives gjerne ved hjelp av trær og bygninger. (ref. Store norske leksikon).

Vindmølle02.jpg

Vind i fjellet

I fjellet er det ikke store trær som kan blåse overende, og virkningen av vinden vil dermed være annerledes. Effekten av vind i fjellet er i stor grad beskrevet ved hjelp av snø.

Vindmølle03.jpg

Vinden på sjøen

På sjøen kan et trent øye bedømme vindstyrken relativt bra ved å se på sjøens tilstand. Vind bidrar til å danne bølger, og selv om mange faktorer spiller inn, ser man gjerne karakteristiske bølgemønstre. Vindens virkning på sjøen i tabellen under gjelder åpent hav, og når vinden har blåst lenge nok til at det karakteristiske bølgemønsteret er opparbeidet.

Vindmølle04.jpg