Vindenergi som alternativ energikilde

11 februar 2016

Vindenergi er tilgjengelig året rundt. Først og fremst i åpent terreng, ved sjøen og på høyfjellet er vindenergi et interessant alternativ eller supplement til energiforsyningen.

Hytter som er plassert langt nord i landet eller som blir brukt mye også i den mørkeste årstiden har gjerne lite strøm dersom solenergipaneler er eneste energikilde. Den ideelle løsningen kan være å kombinere solenergi med vindenergi og dermed jevne ut energiproduksjonen i forhold til årstid.

Forutsetningen for at vindmøller skal fungere er at det blåser på stedet. Vi har en tendens til å overvurdere vindressursene. Frisk bris (10 m/s) føles, selv om sommeren, som ubehagelig sterk vind.
 

I innlandet må det være helt åpent terreng for at en vindgenerator skal kunne produsere tilfredsstillende med strøm. På fjellet, over tregrensen, er det sannsynligvis gode vindforhold. Best vind finner du ved kysten, og særlig hvis du har fri sikt mot syd-vest.

For å utnytte forholdene best mulig er det viktig å plassere vindgeneratoren så høyt som mulig, både i terrenget og på masten. Vindhastigheten øker med høyden, og øker du hastigheten med 1 m/s, vil dette medføre 50 % mer strømproduksjon.

Om vindhastigheten dobles, innebærer dette en firedobling av ladeeffekten. Alle vindgeneratorer vi leverer tåler mye vind, men ingen vindgenerator på markedet tåler turbulens over lengre tid.

Unngå turbulens, og vindgeneratoren vil få lengre levetid (se tegningen over). Det skraverte feltet viser det turbulente området som er skapt av huset. H er høyden på huset, og vi ser at det turbulente området strekker seg 20 ganger høyden på huset i vindskyggen.

Legg også merke til at det turbulente området strekker seg i høyden inntil 2 ganger husets høyde. En vindgenerator plassert i det skraverte området vil i løpet av kort tid bryte sammen.

En vindgenerator oppgir sin effekt ved den vindhastighet den er mest effektiv i. En 6-bladet vindgenerator er mer effektiv ved lavere vindhastighet enn en 3-bladet. Maksimaleffekten ved høy vind er gjerne tilsvarende bedre for en 3-bladet.

I forhold til solcellepaneler kan effekten av en vindgenerator virke høy, men ved moderate vindforhold på stedet vil kanskje resultatet ikke helt innfri forventningene.

En vindgenerator riktig plassert og i et vindfullt område vil imidlertid kunne produsere store mengder strøm til batteriene.

TIPS!
• Velg en vindgenerator tilpasset de lokale forhold.
• Plasser den fritt, og så høyt som mulig.
• Unngå for all del turbulens!

Vindretning.jpeg