Slik monterer du solcelleanlegget: En trinn-for-trinn guide

17 oktober 2023

Når du har investert i et solcelleanlegg, er det på tide å utføre monteringen. Monteringen av et 12 volts solcelleanlegg er noe de fleste hytteeiere kan gjøre selv, forutsatt at man har noen grunnleggende ferdigheter innen håndverk og elektriske systemer.

For de som ikke har erfaring med 12-volts systemer og solenergi, anbefales det å gjøre litt research før man begynner monteringen. I denne artikkelen vil vi gå gjennom de viktigste trinnene for montering av et solcelleanlegg, men vi oppfordrer også til å lese nøye gjennom manualen som følger med solcelleanlegget for mer detaljerte instruksjoner.

Hva inneholder et solcelleanlegg?

Alle våre solcelleanlegg leveres med alt du trenger for å komme i gang med din egen fornybare energikilde. Når installasjonen er fullført, vil du ha et solid 12 volts system på hytta. Vi tilbyr solcelleanlegg i mange størrelser og tilpasninger, men deler de i hovedsakelig inn i startpakker og komplette pakker.

Startpakker: Våre startpakker er nøye utformet for å gi deg fleksibiliteten til å tilpasse ditt solcelleanlegg i tråd med dine behov. Dette alternativet gir deg også friheten til å velge lamper og koplingsutstyr individuelt, slik at du kan skape et solcelleanlegg som passer perfekt for deg. Startpakkene inkluderer solcellepanel, batteri, og solcelleregulator. Pakkene er også egnet for deg som vil oppgradere eksisterende anlegg og har kablingen på plass

Komplette pakker: Våre komplette pakker er tilpasset de som ønsker en alt-i-ett-løsning for å komme i gang med solenergi. Disse pakkene gir deg alt du trenger for å etablere en pålitelig fornybar energikilde på hytta. Inkludert i de komplette pakkene er solcellepanel, batteri, solcelleregulator, kabler, koblingsutstyr og lamper. Med en komplett pakke er du sikret en enkel installasjon og optimal ytelse fra ditt solcelleanlegg.

Uansett om du velger en startpakke for skreddersydd tilpasning eller en komplett pakke som inkluderer alt du trenger for ditt solcelleanlegg, kan du ha full tillit til solcelleanlegg fra Sunwind. Vår teknologi garanterer pålitelig og bærekraftig energiproduksjon for din hytte. Alle komponenter i pakkene er dimensjonert for å passe sammen.

Etter at installasjonen er fullført, gir våre solcelleanlegg deg muligheten til å enkelt oppgradere systemet med flere batterier, solcellepaneler og solcelleregulatorer etter behov. Det er imidlertid sterkt anbefalt å vurdere batteribankens størrelse fra begynnelsen av, da dette er avgjørende for systemets ytelse på lang sikt. Det er også viktig å unngå å koble sammen gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer og størrelser i systemet for å sikre en optimal drift og pålitelighet.

sunwind_kit.jpg

Hvert solcelleanlegg består av fire hovedkomponenter:

 • Batteri
 • Solcellepanel og braketter
 • Solcelleregulator
 • Koblingsutstyr (batterikabel og mellomkobling 1m m/kabelsko)
   

Våre komplette pakker inkluderer også:

 • 2 x 2,5mm² kabler
 • Kabelklips
 • 12-volts stikkontakter
 • 12-volts støpsler
 • Koblingsbokser
 • Sikringsholder og sikringer
 • Utvalgte pakker har omformer til 230 volt
 • Lamper
   
Kontroller pakken

Før du begynner monteringen av ditt nye solcelleanlegg, anbefaler vi å kontrollere alle delene for å sikre at du har mottatt alt og at ingenting har blitt skadet under transport. Det er frustrerende å begynne installasjonen, for så å oppdage at nødvendige deler mangler.


Nødvendig verktøy

Installasjonen av et solcelleanlegg krever ikke veldig mye verktøy, det meste har du kanskje allerede tilgjengelig i boden din:

 • Skrutrekker/drill
 • Hammer, spiker og skruer
 • Kniv
 • Kabelsko-tang
 • Kabelsko
 • Avbitertang
 • Sukkerbit
 • Skiftenøkkel
 • Multimeter
 • Vater
 • Strips
 • 20 mm bor for kabelgjennomføring
 • Mindre bor for forboring
 • Silikontube
 

tools_needed.jpg


Trinn 1 – Planlegging

Før du starter selve monteringen, må du nøye vurdere plasseringen av solcellepanelet, batteriet og regulatoren. Solcellepanelet bør ideelt sett plasseres mot sør, uten hindringer som skygge, trær eller lignende. Batteriet bør plasseres innendørs, helst så nær solcellepanelet som mulig, for å minimere kabelstrekningen og redusere spenningsfall. Regulatoren bør også plasseres i nærheten av batteriet for kortest mulig kabelavstand og for å kunne overvåke batteritemperaturen. 

Trinn 2 – Plassering av batteri

Som nevnt tidligere, bør batteriet være så nært solcellepanelet som mulig, helst innendørs.

sunwind_batteri.jpg

Trinn 3 – Monter solcelleregulator

For optimal ytelse og effektivitet, sunwind_regulator-omvandlare.jpganbefales det å plassere solcelleregulatoren så nær batteriet som mulig. Dette bidrar til å minimere lengden på kabelavstanden mellom batteriet og regulatoren. En kort kabelavstand er viktig da det tillater regulatoren å nøye overvåke og tilpasse ladingen basert på batteriets aktuelle temperatur. 

I pakkene med litium batteri og PeakPower solcelleregulator inkluderes også en temperatursensor. Denne sensoren skal kobles til regulatoren og festes på batteriet. Det er avgjørende å benytte denne temperatursensoren for litiumbatterier, da den bidrar til å sikre at batteriet fungerer på sitt beste.

Trinn 4 – Monter braketter til solcellepanel

Brakettene som følger med i de ulike pakkene er spesialdesignet for enkel montering enten på taket eller på veggen. Veggmontering anbefales ofte, da det forhindrer ansamling av snø på solcellepanelet og gir bedre vedlikeholdslading i vintermånedene. Det er også enklere å montere på veggen, og det gir bedre tilgang til solcellepanelet.
Vi anbefaler å tørke av solcellepanelet noen ganger i året for å fjerne støv og skitt, slik at du maksimerer solinnstrålingen. Du kan også justere brakettens vinkel for å optimalisere ladingen basert på årstiden. For mer detaljerte instruksjoner, se den medfølgende manualen.
 

sunwind_vaggkonsoll.jpg
 

Trinn 5 – Monter solcellepanel på brakettene

Med nøyaktige målinger og riktig sunwind_panel.jpgmontering av vegg- eller takbrakettene, blir prosessen med å feste solcellepanelet enkel. Det kan imidlertid være en fordel å ha assistanse fra en annen person når du skal løfte og plassere solcellepanelet, spesielt hvis det dreier seg om større paneler.

For å maksimere solenergien du henter inn, kan brakettene øke energiutbyttet fra solcellepanelet med opptil 30 %. Plasseringen av solcellepanelet er avgjørende, og det bør alltid monteres slik at det kan fange mest mulig sollys, enten det er rettet mot sør eller i sørvestlig retning. 

Trinn 6 – Trekk inn kabel til solcelleregulatoren

Kabelen fra solcellepanelet må kobles til solcelleregulatoren. Hvordan du løser dette, avhenger av forholdene på hytta di. Kanskje det allerede finnes en eksisterende åpning for kabelen, for eksempel et ventilasjonsrør? Hvis ikke kan du bore et hull i veggen og bruke et 20 mm VP-rør for å føre kabelen gjennom. Noen solcellepaneler leveres med ferdigmontert 5 meter kabel, mens andre har 1 meter. Hvis kabelen fra solcellepanelet er for kort, kan du bruke en IP-klassifisert koblingsboks på ytterveggen og deretter føre kabelen videre gjennom veggen.

sunwind_genomforing.jpg

Trinn 7 – Koble batteriet til solcelleregulatoren

I et solcelleanlegg skal alltid batteriet sunwind_solcellsregulator.jpgkobles til først, deretter solcellepanelet. Vi anbefaler å bruke så korte kabler som mulig mellom batteriet og solcelleregulatoren. På pluss delen av kabelen skal den medfølgende sikringsholderen monteres sammen med en sikring så nærme batteriet som mulig. Bruk en avbitertang for å tilpasse lengden på kabelen og fjern isolasjonen slik at den kan kobles til regulatoren.

Trinn 8 – Koble til solcellepanel

Det siste trinnet innebærer å koble solcellepanelet til solcelleregulatoren ved hjelp av MC4-kabel, som har en hann- og hunn-tilkobling. Vær svært nøye med å identifisere korrekt polaritet, der hann (+) kabelen kobles til den tilsvarende hann (+) tilkoblingen, og hunn (-) kabelen til hunn (-) tilkoblingen, for å sikre riktig funksjon av systemet.
For å unngå gnister når du kobler solcellepanelet til solcelleregulatoren, anbefales det å dekke solcellepanelet med for eksempel den originale esken det kom i eller et teppe.

sunwind_solpanel (1).jpg

Når alt er riktig tilkoblet, vil du se på solcelleregulatorens display at panelet er koblet til. Når solen skinner, vil solcelleregulatoren begynne å lade batteriet. Nå er anlegget klart til bruk! Alle hovedkomponentene er nå montert og koblet sammen, slik at solcelleanlegget er klart til å levere strøm.
Det neste trinnet er å montere kabler og støpsler inne i hytta, for flere råd og tips om dette, se den medfølgende manualen.
 

Omformer – En nyttig tilleggsenhet

Hvis du ønsker å kunne bruke 230 volt strøm på hytta, anbefaler vi å inkludere en omformer til 230 volt. Disse omformerne finnes i ulike størrelser, så det er viktig å vurdere hvilke apparater du planlegger å bruke og velge en omformer som kan håndtere den nødvendige effekten. 

Alle produkter som drives på 230 volt forutsetter ren sinuskurve. Modifisert sinus, eller riktigere sagt, firkantspenning, er en enkel og grov måte å lage 230 volt vekselstrøm på, og hvordan produktet håndterer firkantstrøm er umulig å forutsi. Det kan gå bra, men vi anbefaler å velge en omformer med ren sinus. 
Merk: Noen av våre solcellepakker leveres med en sinus-omformer.

For optimal ytelse, bør omformeren plasseres så nær batteriet som mulig og med så kort kabelstrekning som mulig. De fleste omformere leveres med kabel, og vi anbefaler at du bruker disse kablene. Det er viktig å merke at omformeren bør kobles direkte til batteriet, og ikke via solcelleregulatoren. Dette gjøres for å unngå spenningsfall og for å beskytte regulatoren mot høyere strømnivå enn den er konstruert for.

sunwind_omvandlare.jpg

For en mer omfattende og detaljert informasjon om dette emnet, kan du finne mer informasjon i manualen til solcelleanlegget. Hvis du er usikker på hvilket solcelleanlegg som passer best for dine behov, anbefaler vi deg å lese artikkelen "Slik dimensjonerer og beregner du solcelleanlegg."

Kabler spiller en avgjørende rolle i lavspennings solcelleanlegg. Bruker du kabler med for lite tverrsnitt, kan spenningsfallet bli for stort, noe som kan føre til at utstyret ikke fungerer som det skal. For å velge riktig tverrsnitt på kablene, kan du finne mer informasjon i artikkelen "Beregning av kabeltverrsnitt i solcelleanlegg."

Hvis du fortsatt føler deg usikker etter å ha lest denne artikkelen, er du alltid velkommen til å kontakte våre Hyttesentere for råd og veiledning. Hvis du vurderer å få hjelp fra en elektriker for installasjonen, bør du forsikre deg om at de har erfaring med lavspenningsanlegg og solenergi, da 12 volt likespenning er betydelig annerledes enn den vanlige 230 volts vekselstrømmen som mange elektrikere er vant til å jobbe med.

Vi ønsker deg lykke til med monteringen og håper at ditt solcelleanlegg vil være til stor nytte!