Forslag vedrørende utfasing av fyringsolje

22 oktober 2015

Da vi for tiden får mange spørsmål om utfasing av fyringsolje legger vi ut litt informasjon her. Spørsmålene rettes først og fremst mot våre Wallas parafinovner.

 

Forslaget er først og fremst myntet på å få vekk lett og tung fyringsolje og dette vil slik det ser ut nå bli forbudt i 2020. Dette bunner i utslipp i atmosfæren, samt forurensningsfaren fra gamle oljetanker. For de som eier en Wallas kamin kan de fortsatt bruke parafin/fritidsparafin. Ovnene kan også justeres om på verksted for drift på Diesel. Sistnevnte vil neppe forsvinne med det første. Kjemisk fremstil lampeolje og "jet fuel" kan også benyttes.

 

Det er liten tvil om at mye av den fyring som skjer med fossilt brensel forurenser mye.Sunwind og flere av våre underleverandører har sendt innspill til miljødirektoratet og håper å bli hørt i behandlingsprosessen. Vi mener at et forbud bør være basert på faktisk utslipp (forurensing) og ikke på areal på fritidsboligen. Vår begrunnelse for dette er at eksempelvis en Wallas CC40 har et utslipp av feks CO som er 1/1000 - 1/10 000 lavere enn en vedovn.Vi mener at det er viktig å ivareta miljøet men klarer ikke helt å se hvordan forskriften skal kunne håndheves slik forslaget er lagt frem pr i dag.

 

MVH Alexander
Teknisk sjef Sunwind Gylling A/S