Hytter uten strøm er unntaket fra forbudet mot parafin og fyringsolje

12 oktober 2018

Regjeringen legger i dag frem reglene om forbud mot bruk av parafin og fyringsolje til oppvarming. Unntaket gjelder hytter uten strøm.

Reglene om forbudet mot bruk av mineralolje - fyringsolje og parafin - til oppvarming av bygninger er klare.

Vil redusere klimagassutslipp
I 2016 kom forslaget om forbud mot oljefyring. Hensikten er å redusere utslippet av klimagasser ved oppvarming av bygg. Forslaget er derfor et viktig og miljøvennlig forslag, men hytter uten strøm vil være i en spesiell posisjon:

- Alternativet til oppvarming for hytter uten strøm vil være fyring med ved, og utslippet av klimagasser fra en Wallas er ubetydelig sammenlignet med alternativet, sier Arne Orsten i Sunwind. Wallas er en rentbrennende varmekilde som brukes i et begrenset tidsrom. Beslutningen om å unnlate hytter uten strøm fra forbudet er viktig for hytteeiere, og dette har blitt tatt hensyn til av regjeringen.

Forslaget har likevel ført til mange spørsmål angående Wallas som sørger for tusenvis av oppvarmede hytter landet rundt. Brensel til Wallas hyttevarmer er parafin, diesel eller biodiesel. Hva du velger kommer an på hva som er praktisk for deg.

Unntak for hytter uten strøm bekreftet

Unntaket ble bekreftet av miljø og energiminister Vidar Helgesen til NRK. Forbudet mot oljefyring trer i kraft fra 2020. Om unntaket sier Vidar Helgesen i følge DN at alternativet ville vært uforholdsmessig dyrt og vanskelig med alternativer.
-Det er ikke et stort omfang på det. Det betyr at klimaeffekten versus kostnadene ville blitt litt i drøyeste laget, sier Helgesen til NRK.

I resultatet av høringen står dette:
"Av hensyn til forsyningssikkerhet, praktiske og økonomiske hensyn, er det gitt unntak fra forbudet for enkelte typer bygninger. Blant annet gjelder ikke forbudet for fritidsboliger som ikke er tilkoblet strømnettet."

Les hele forslaget her.

Vi kan altså konkludere med at forbudet mot oljefyring vil gjelde fra 2020, men hytter som ikke er tilkoblet strømnettet er unntaket, og kan benytte seg av fyringsolje og parafin til oppvarming.