Slik går du fra parafin til diesel på Wallasen din

8 oktober 2019

Har du en Wallas-ovn du kjører på parafin? Å gå over til diesel er lettere enn mange tror - les alt du må vite om overgang fra parafin til diesel her!

Parafin er blitt hakket vanskeligere å få tak i her til lands etter det ble klart at det fra 2020 blir forbudt med bruk av mineraloljer som parafin til oppvarming.

Unntaket fra forbudet er hytter som ikke er tilknyttet e-verket, altså hytter som kun har 12 volt eller er helt strømløse. På disse hyttene vil det fortsatt være lov å fyre med parafin for oppvarming.

Jeg får ikke tak i parafin - hva gjør jeg?

- Utfordringen for mange hytteeiere vil likevel være at parafin vil være mindre tilgjengelig og vanskeligere å få tak i enn før, forklarer teknisk sjef i Sunwind, Alexander Haug.

Løsningen for hytteeiere med Wallas er likevel enkel:

- Wallas er produsert i Finland, og den er produsert for å kjøres på diesel. Vinterdiesel er dermed et ypperlig alternativ for deg som i dag kjører Wallasen på parafin, og ser at det blir vanskelig å få tak i parafin fremover, sier Haug.

Hvordan går jeg over fra parafin til diesel?

Når det begynner å bli lite parafin igjen i tanken, kan du enkelt og greit fylle med diesel neste gang. Dersom du har en halv parafintank, anbefaler vi at du bruker mest mulig før du fyller igjen, men folk flest vil ikke fylle en halvfull tank likevel. Har du derimot mindre parafin igjen, er det ingenting i veien for å blande diesel og parafin i tanken.

Det er viktig å passe på at du fyller vinterdiesel, dette er vanligvis tilgjengelig fra midten av oktober hos de aller fleste dieselforhandlere, men kan være tilgjengelig tidligere lenger nord i landet. Spør derfor de ansatte der du fyller for å være helt sikker på at det er vinterdiesel du fyller.

"Sommerdiesel" vil få en tykk konsistens dersom den står over vinteren, og Wallasen vil ikke klare å suge opp drivstoffet. Dersom den skulle klare dette, står du også i fare for å suge opp ispartikler som vil ødelegge filteret. Pass derfor alltid på først som sist, å fylle vinterdiesel!

Når du fyller tanken med vinterdiesel på høsten, er det også lurt å tilsette kondensfjerner. Dette gjøres samtidig som du fyller tanken for enkelhetens skyld. Om høsten har vi store temperatursvingninger mellom varme dager og kalde netter, og kondens oppstår derfor i større grad om høsten.


Avgiftsfri diesel kan fint benyttes men da denne er tilsatt farge gir dette fargestoffet lettere avleiringer spesielt i pumpe. Er man klar over dette og renser dysenål og pumpe noe oftere er det ett rimeligere fyringsalternativ til diesel som det er avgift på til kjøretøy.

Kan jeg bruke biodiesel?

Når det gjelder biodiesel finnes det igjen mange varianter av denne. Biodiesel er altså et paraplyord som rommer flere typer sammensetninger, akkurat som brus inkluderer både Solo og Pepsi.

Biodiesel som selges som drivstoff på bensinstasjoner kan benyttes på lik linje med vinterdiesel for din Wallas. Andre sammensetninger biodiesel bør du være varsom med å benytte da viskositet vinterstid kan bli ett problem, og en del av de produktene som finnes har også relativt kort holdbarhet.

Hva må gjøres med ovnen når jeg bytter drivstoff?

Har du en nyere Wallas, trenger du ikke gjøre noe som helst. Start og bruk ovnen som vanlig, men merk deg at ovnen kan bli litt varmere når du brenner med diesel, og at ovner som fyres med diesel og går mye på minimum effekt bør kjøres på full effekt i minst 30 minutter en gang i blant. Da brenner du bort sotpartikler, og reduserer behov for rengjøring og vedlikehold.

Sunwind har levert Wallas-ovner til det norske hyttemarkedet i over 20 år, og en Wallas som har blitt godt ivaretatt med jevnlige turer på service, kan fort ha en levetid på 25-30 år - altså "lever" mange av de aller første Wallasene fortsatt i best velgående på norske hytter.

- Opp gjennom årene har det vært forskjellige mindre endringer på Wallas, det samme gjelder justeringen av disse. Forstøvet parafin og diesel har litt forskjellig antennelsestemperatur. Dette gjør at mengde tilført drivstoff i forhold til luftblanding som ovnen kontrollerer justeres litt forskjellig for de ulike brennstoffene, og det hender at eldre Wallaser må justeres når du går fra parafin til diesel.

Dersom Wallasen brenner med en klar, blå flamme, kreves det ingen justeringer. Dette ser du enkelt selv da ovnene har et lite "kikkhull" hvor du kan se ovenfra og ned i forbrenningskammeret. Er flammen gul, brenner ovnen ikke rent, og du bør få ovnen justert.

Dette kan ditt lokale Hyttesenter hjelpe deg med, eller så kan ovnen sendes inn med et utfylt serviceskjema til Sundwinds serviceverksted på Rud i Bærum.

Service og vedlikehold for Wallas på diesel
Serviceintervallene for en Wallas-ovn som drives på diesel, kan være noe hyppigere enn en Wallas på parafin. Økt vedlikehold for dieseltypene ligger i all hovedsak i økt mengde avleiringer i brennkammer (sot) hvis luftmengde ikke er tilpasset til høyde over havet. Det er lettere å etter justere dette på første service fremfor å gjette seg frem til den perfekte innstillingen før ovnen tas i bruk med ønsket drivstoff.

Wallasen bør få hovedservice senest hvert femte år, mens noe vedlikehold må påregnes årlig - dette kan du utføre selv.

Mikroorganismer som betegnes som dieseldyr vokser fort frem i dieseltanker med vann i (også kondensvann). Dette er ofte godt kjent blant båteiere. Dette problemet er mindre i parafin. Tanken bør alltid plasseres på et mørkt sted da lys raskere forringer kvaliteten og store temperatursvingninger fra for eksempel direkte sollys gjør at kondens i tanken og kanskje med påfølgende dieseldyr skaper driftsproblemer. Det er derfor viktig at filter i tanken rengjøres minst en gang pr år!