Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan jeg sjekke om solcellepanelet mitt lader?

For å sjekke at solcellepanelet, trenger du et måleinstrument som måler spenning og strøm (ampere) likestrøm, og en solfylt dag.

Du kobler solcellepanelet vekk fra solcelleregulatoren og måler spenningen direkte på kablene. For et 36 cellers solcellepanel skal spenning typisk være 18-20 volt.

Så kobler du om måleinstrumentet til å måle likestrøm i ampere (A). Instrumentet må kunne tåle kortslutningsstrømmen fra panelet, måleområdet bør være på minst 10A.

For et 80 watt solcellepanel vil typisk kortslutningsstrøm være 5A. Det er viktig at denne målingen foregår over et visst tidsrom, minst ½ time, og strømmen skal være mer eller mindre konstant hele tiden uten opphold.

Om disse to målingene er tilfredsstillende, er panelet friskmeldt!

Hvis du ikke måler spenning, må du sjekke hele kabelstrekket til panelet og eventuelt måle direkte på panelet.

Om panelet gir for lite strøm i forhold til forutsetningene kan dette tyde på dårlig forbindelse et eller annet sted. Gå gjennom alle koblinger. Finner du ingenting kan den dårlige kontakten være mellom celler inne i solcellepanelet og dette kan du ikke gjøre noe med.