Ofte stilte spørsmål

Jeg ønsker å øke batterikapasiteten. Kan jeg koble på ett batteri til?

Nei, du kan dessverre ikke øke batterikapasiteten i eksisterende anlegg ved å koble på et nytt batteri. Hvis du skal øke batterikapasiteten må du bytte ut hele batteribanken. Alternativt kan du installere helt adskilte anlegg om du vil utnytte det gamle batteriet.

I det øyeblikk et batteri blir tatt i bruk vil det gradvis endre karakter. Dette skjer allerede etter noen få inn- og utladninger. Et nytt batteri, selv om det tilsynelatende er helt identisk, vil ikke oppføre seg likt som det gamle batteriet og du vil få en ubalanse i batteribanken. Batteriene vil ødelegge for hverandre og det er det nye batteriet det går mest utover.