Ofte stilte spørsmål

Skal jeg bruke sperredioder ved parallellkobling av solcellepaneler?

Nei, ved parallellkobling av to paneler er sperrediode ikke nødvendig.

Strøm vil alltid gå til laveste spenningsnivå og dette er normalt batteriene. Vi anbefaler generelt ikke bruk av dioder da man har et spenningstap over disse. De kan også feilkobles og dermed stenge for strømmen.

Selv om panelene monteres hver for seg mot forskjellige himmelretninger er sperrediode unødvendig. Et panel som står i skyggen, vil likevel ha så høy spenning at det ikke vil gå strøm mellom panelene.