Ofte stilte spørsmål

Gassblusset på gasskomfyren eller kokeapparatet slukker når jeg slipper knappen?

Alle gassapparater som er beregnet for innendørs bruk skal være utstyrt med tennsikring eller flammesikring. Denne består av en føler som ligger inn i flammen og er forbundet til en magnetventil som ligger inne i reguleringsventilen. Når flammen holder føleren varm produseres en liten strøm som holder magnetventilen og dermed gass strømmen åpen. Slukker flammen og føleren blir kald gir den ikke lenger strøm og magnetventilen stenger og stopper gass strømmen. Ved tenning holdes bryteren, og dermed også magnetventilen inne slik at gass strømmer gjennom. Når føleren gir nok spenning kan bryter slippes og magnetventilen forblir åpen.

Sjekk om føleren faktisk ligger inn i flammen og at det ikke har bygget seg opp et isolerende sotlag.

Undersøk spissen på føleren. Har det dannet seg sprekker eller at den er deformert kan det tyde på at den ikke gir strøm og må skiftes.

Prøv å dra av plastknotten og prøv igjen tenning. Det kan hende at selve plastknotten hindrer at magnetventilen blir trykket langt nok inn og dermed slipper samtidig med at knotten slippes. Legg i tilfelle inn noe i plastknotten som bygger den litt ut.

Sjekk om den delen av tennsikringen som er skrudd inn bak på reguleringsventilen sitter godt tilskrudd. Den kan ha løsnet under transport.

Magnetventilen består av en fjær og en gummipakning. Om pakningen har tørket inn kan dette medføre lekkasje som gjør at magnetventilen stenges. Da kan det hjelpe og smøre magnetventilen. Du finner video om hvordan dette kan gjøres på våre nettsider. Kort fortalt må du komme til baksiden av reguleringsventilen, skru ut føleren og bakre del av reguleringsventilen. Da kan du ta ut selve magnetventilen og fjæra. Bruk såkalt verktøy-på-boks og spray på pakningen og inn i ventilen.