Ofte stilte spørsmål

Hvorfor spretter gassregulatoren/omskifteren av gassflasken når gassflaskeskapet er over 50 grader?

Dette er ikke så vanlig problemstilling her i Norge men nå i sommervarmen kan dette skje. I en vanlig propanflaske er det 8-9 bar trykk etter fylling. Når omgivelsestemperaturen stiger øker også trykket i flasken. Når du passerer 50 grader Celsius er det fare for at sikkerhetsventilen i flasken også løser ut. Det at regulator hopper av er ment som en sikkerhet og det skal være slik. 

Vi anbefaler at du flytter gassflaskeskapet til en nord- eller østvendt vegg der temperaturen ikke blir så høy. Lagring av propanflasker i så høy temperatur utgjør en sikkerhetsrisiko i seg selv.