Strømsparing - varme!

Med galopperende strømpriser og uten strømstøtte til hytta føler mange på behovet for å kutte ned på strømforbruket. Oppvarming står i gjennomsnitt for hele 64 % av strømutgiftene i en husholdning, så ved å titte på strømforbruket til oppvarming kan mye være gjort. Her gir vi deg noen gode tips til strømsparing og oppvarming.

Oppvarming av rom står altså for 64 % av strømforbruket i norske husholdninger. Varming av vann står for 16 %, belysning 6%, kjøkken 2 % og vaskemaskin for ca 3 %.  Romoppvarming er altså den desidert største forbrukeren av strøm, i tillegg ser vi at romoppvarming når en topp mellom klokken 6 og 7 om morgenen og mellom 15 og 16 om ettermiddagen. Det er allment kjent at varmebehovet kan reduseres med  tidsstyring av oppvarmingen, effektivisering av varmetilførselen med varmepumper, reduksjon av behovet for varme ved ekstra isolering og overgang til bruk av oppvarmingssystemer som kan koste mindre.

Det kan være mye billigere å fyre med gass enn strøm

Høye gasspriser har vært den viktigste forklaringen på at strømprisene har blitt så høye. En skulle dermed tro at å fyre med gass var enda mer kostbart, men slik er det ikke. Det er naturgass det vanligvis snakkes om og som er delvis skyld i de høye strømprisene. Prisen på propangass er ikke påvirket på samme måte. Prisene på gassflasker varierer en god del, men det er ofte mulig å bytte gassflasker til et sted mellom 30 og 35 kroner per kilo. Prisen er vesentlig lavere ved fylling på faste anlegg. På en gassovn ligger forbruket på ca 100-300 g/t. Litt forenklet kan vi da si at en kWh på gass varierer mellom 1,94 og 2,96 per kWt – altså vesentlig billigere enn med dagens strømpriser.

Gassovnen gir hurtig varme

En gassovn gir deg sterk varme på et øyeblikk! Den blir svært hurtig varm, og oppnår en høy varmeeffekt. På denne måten kan du senke varmen i huset når du ikke er hjemme og raskt varme opp det rommet du har behov for å varme opp når du trenger det. Flere av våre gassovner er flyttbare så du kan benytte den på kjøkkenet om morgenen og i stua senere på dagen.De flyttbare gassovnene uten utlufting er ikke ment å benyttes som primærvarmekilde. Dersom du ønsker å ha gassovnen på hele døgnet må du velge en modell med utlufting, som Echo gassovn.

Fastmontert gassovn med utlufting

Reduser luftfuktigheten på hytta med en solventilator

En solventilator bidrar til å heve lufttemperaturen og reduserer luftfuktigheten i hytta. Solventilatoren er drevet av solen og er 100 % miljøvennlig! Når hytta (eller huset) har tørr luft går det betydelig raskere å varme den opp og dine kostnader til oppvarming reduseres. Solcellepanelet, som er plassert inne i solventilatoren, produserer strøm som igjen driver viften som sitter i panelet. Den store mørke overflaten i platen sørger for at luften som sirkulerer gjennom panelet varmes opp, og varm og tørr luft blåses inn i hytta. Dette forbedrer inneklimaet betraktelig.

Reduser vedforbruket med en varmedrevet vifte

Har du en ovn eller peis og fyrer med ved er også en varmedrevet vifte det perfekte tilleggsutstyret. Den varmedrevne viften sørger for å spre varmen slik at hele rommet raskest mulig blir oppvarmet. Viften drives av varmen og krever ingen ekstra energi. Bruk av en varmedrevet vifte kan føre til en drivstoffbesparelse på 15-25%. Viften kan brukes på vedovn, dieselovn og gasspeis.

Her samler vi alle de viktige videoene for deg
som elsker hytteliv.