Oppgrader toalettløsningen - få hjemmekomfort på hytta

3 juli 2019

Ønsker du deg vannklosett på hytta men har ikke innlagt strøm eller vann? Da er et vakuumtoalett den ultimate løsningen for å få hjemmekomfort på hytta.  

Et vakuumtoalett er det nærmeste du kommer et "vanlig" toalett slik du har på badet hjemme.  

Dette er et Vortex vakuumtoalett

Et vakuumtoalett er et vannspylende toalett som ved hjelp av en kvern og vakuum, kverner opp avfallet og sender det ut i en avfallstank. Vakuumtoaletter blir også kalt kverntoaletter på grunn av prosessen hvor avfallet kvernes opp til mindre partikler, og derfor tar mindre plass i avfallstanken.  
 
De første vakuumtoalettløsningene ble installert i Europa i 1882, og hadde den gang et smalt bruksområde. I dag er vakuumtoaletter en populær løsning med en rekke forskjellige bruksområder, mens det her i Norge er mest vanlig å finne på hytter som ligger langt unna offentlige kloakknett.  

Slik fungerer vakuumtoalettet

Mens et ordinært vannklosett bruker vann for å transportere avfall, bruker et vakuumtoalett nettopp vakuum. Dette gjør at mengden vann som trengs per spyling er betydelig lavere enn det som er nødvendig hjemme, for eksempel bruker Vortex vakuumtoalett kun 6 dl vann per spyling.  
 
Løsningen krever tilgang på vann til toalettet, men det er ingen krav til trykkvann for Vortex vakuumtoalett. Vannet kan altså komme fra et vannopplegg som du typisk har lagt opp på en 12 volt hytte, fra en vannsisterne eller vannkanne ved siden av toalettet, eller dersom du har innlagt vann, kan du koble toalettet til dette opplegget.  

Her ender avfallet – septik eller infiltrasjon

Avfallet sendes som nevnt ut i en avfallstank ved hjelp av vakuum. Avfallstanken kan være en tett septiktank eller en infiltrasjonstank. Hva slags tank man ender opp med, er avhengig av kommunens bestemmelser. Skal du installere et vakuumtoalett på hytta, er derfor alltid første skritt i prosessen å undersøke hva som gjelder i din kommune.  
 
En tett septik er en helt tett samletank for oppsamling av toalettavfall, også kalt svartvann. Tanken graves gjerne ned, men denne septiktanken med et volum på hele 3000 liter kan også stå på bakken. Tanken har ikke noe utløp, og avfallet blir ikke renset. Septiktanken blir typisk tømt en gang i året ved at en sugebil kommer og tømmer tanken for deg.  

Alternativet til en tett tank, er en infiltrasjonstank eller slamavskiller. En slamskiller er en tank som inneholder flere kammer hvor avfallet blir separert, og faste partikler og flyteslam skilles fra avløpsvannet.  Når tanken skal tømmes, blir hele tanken tømt, og renset vann blir returnert til slamskilleren. Slammet blir deretter kjørt til et komposteringsanlegg.  

Vortex - en fleksibel løsning som passer de fleste hytter

Vortex vakuumtoalett er en fleksibel toalettløsning som er egner seg like godt på nær sagt hvilken som helst hytte.  
 
Enten du har innlagt vann eller ei, og innlagt 230 volt eller 12 fra solcelleanlegget, finnes det en ferdig Vortex-pakke tilpasset ditt behov. 
 
Du velger først en stolpakke som passer din hytte, enten med eller uten innlagt vann, og med 230V eller 12V. Deretter velger du en rørpakke - her må du ha avstanden fra selve toalettet til avfallstanken. Til slutt velger du en oppsamlingstank – enten tett septik eller infiltrasjon. Her er det viktig å kontakte kommunen på forhånd for å få avklart hvilke regler som gjelder. Ofte vil kommunen kun tillate det ene eller det andre, og type tank er sjelden et reelt valg for deg som hytteeier.

For hytter med eller uten innlagt vann

Har du ikke innlagt vann på hytta? Null problem, trykkvann er ikke nødvendig. På grunn av at Vortex kun bruker 6 dl for å spyle, er den enkleste løsningen å benytte en 30 liter vannkanne å plassere ved siden av toalettet. Denne kan enkelt både fylles og tømmes før frosten kommer. Ønsker du en større beholder er dette selvfølgelig også mulig.  
 

COLOURBOX12041575.jpeg

Toalettet kan enkelt kobles på eksisterende vannsystem dersom du har trykkvann på hytta. Dersom du ikke ønsker å gjøre dette, kan du enkelt benytte samme løsning som nevnt over med en liten vanntank plassert ved siden av toalettet. Husk å benytte glykol om vinteren. Pakkene for innlagt vann leveres med en magnetventil som justerer vannmengden.   

For hytter med eller uten innlagt strøm

Vortex er spesielt tilpasset hytter med 12 volt. Har du 230 volt følger det med en omformer slik at toalettet fungerer optimalt uansett hytte og strømløsning. 
 
Stolpakkene er komplette, og du velger enkelt pakken som passer det oppsettet du har på hytta – og får en komplett pakke med alle deler inkludert.  

Få hjelp av Sunwind Hyttesentre

Vi anbefaler å henvende deg til et av våre Hyttesenter når du skal lande på akkurat din toalettløsning. Her kan du få den hjelp du behøver på veien og flere vil også kunne bidra i søknadsprosessen.